Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho văn phòng đăng ký đất đai
Cập nhật lúc 17:46, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)
Ngày 8/9, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Tuấn cho biết: UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 6/9 phân loại VPĐKĐĐ tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trong thời gian ổn định ba năm (2017-2019). Theo đó, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Văn phòng này từ ngày 1/1/2017 với mức dự toán thu, chi đầu thời kỳ ổn định năm 2017. Cụ thể, dự toán 27,6 tỷ đồng (gồm thu phí, lệ phí và thu hoạt động dịch vụ); trong đó, nộp ngân sách nhà nước 2,760 tỷ đồng và số còn lại được để sử dụng theo chế độ quy định. Dự toán chi hoạt động thường xuyên 7,417 tỷ đồng.
 
VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở TN&MT trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin - Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố theo Quyết định 918/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trước đây, khi mô hình mới đi vào hoạt động, đơn vị này đã có những thời điểm thiếu hụt nhiều về kinh phí hoạt động và rất bị động trong hợp đồng nhân lực để vận hành công việc.
 
M.ĐẠO
,
.