Người nhiễm HIV sử dụng thẻ BHYT để điều trị thuốc ARV từ ngày 1/1/2018
Cập nhật lúc 16:54, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Bộ Y tế đã có Công văn số 4783/BYT-AIDS về việc đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.
 
Nội dung Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), từ năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thành phố hoàn thành công tác kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS đáp ứng được các điều kiện khám chữa bệnh (KCB) HIV/AIDS qua Quỹ BHYT trước ngày 30/6/2016.
 
Tuy nhiên, đến nay tiến độ hoàn thành công tác kiện toàn các cơ sở điều trị còn chậm, chỉ có 67,5% các cơ sở điều trị HIV/AIDS hoàn thành việc kiện toàn, 37,7% các cơ sở điều trị cung cấp dịch vụ KCB HIV/AIDS qua BHYT. Nhiều tỉnh/thành phố có các cơ sở điều trị HIV/AIDS trực thuộc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, trung tâm y tế một chức năng và chưa có phương án kiện toàn phù hợp đáp ứng được các điều kiện KCB HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/AIDS qua Quỹ BHYT từ ngày 1/1/2018.
 
Nhằm đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người bệnh HIV/AIDS và cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/AIDS qua BHYT từ ngày 1/1/2018, Bộ Y tế đề nghị Trưởng Ban Chỉ đao Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai phương án trong việc tổ chức hệ thống y tế thực hiện nhiệm vụ điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh/thành phố đáp ứng được các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT.
 
Hoàn thành công tác kiện toàn và thực hiện KCB HIV/AIDS qua BHYT, cụ thể: Đối với các bệnh viện đang điều trị HIV/AIDS cần bổ sung hợp đồng KCB HIV/AIDS vào hợp đồng KCB BHYT hằng năm, triển khai cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Quỹ BHYT, thời gian hoàn thành việc bổ sung hợp đồng KCB HIV/AIDS là trước ngày 30/9/2017; đối với các Trung tâm Y tế và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS: khẩn trương rà soát các điều kiện để ký hợp đồng KCB BHYT, bao gồm HIV/AIDS, với các cơ quan BHXH. Trường hợp không thể hoàn thành việc ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH trước ngày 30/10/2017, đề nghị Sở Y tế có kế hoạch tư vấn, chuyển người nhiễm HIV đang điều trị tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế một chức năng sang các bệnh viện đang triển khai điều trị HIV/AIDS qua BHYT.
 
Về tư vấn và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia BHYT: Triển khai các biện pháp và huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia và sử dụng thẻ BHYT cho điều trị thuốc ARV từ ngày 01/01/2018. Đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ, theo dõi người bệnh trong quá trình chuyển giao điều trị HIV/AIDS, không để tình trạng gián đoạn, bỏ điều trị do tác động của quá trình chuyển giao này.
 
AN NHIÊN
,
.