CHUYỂN GIAO DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CHO BƯU ĐIỆN:

Phục vụ tốt hơn cho tổ chức và công dân

Cập nhật lúc 20:19, Thứ Tư, 20/11/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên phát biểu kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên phát biểu kết luận hội nghị
 
Qua 6 tháng triển khai, việc chuyển giao thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh đã có những mặt thuận lợi và đạt một số kết quả. Việc triển khai Đề án thí điểm này nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ phía UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố được chọn thí điểm. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời. Việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện đã góp phần phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân và tạo tâm lý thoải mái khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. 
 
Việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện cũng hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp của công chức với người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần kiểm soát, đánh giá trung thực việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp; từng bước giảm được biên chế và áp lực công việc cho cơ quan hành chính nhà nước…
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên một số thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã đánh giá cao các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương cần phối hợp, bàn bạc, xem xét, khắc phục những bất cập, hạn chế, đưa ra những giải pháp cụ thể để từng bước triển khai hiệu quả trên diện rộng việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh.  
 
DUY NGUYỄN
,