Xây dựng hơn 8.600 mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới

08:12, 12/12/2019

(LĐ online) - Chiều 11/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới...

(LĐ online) - Chiều 11/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo với sự phối hợp thực hiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Từ đó được các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện. Nhiều mô hình, điển hình được xây dựng và nhân rộng, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống vất chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua 10 năm triển khai phong trào “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được hơn 8.600 mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Từ đầu năm 2019 đến nay, tổ thẩm định liên ngành đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 31 mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị
 
Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp các cấp ủy nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân để kịp thời giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của Nhân dân; tích cực tuyên truyền giải thích cho Nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến nêu lên những kết quả nổi bật, những khó khăn vướng mắc cũng như các kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” thời gian qua và các giải pháp thực hiện thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cần triển khai trên nhiều lĩnh vực, xây dựng các mô hình phải không trùng lắp với các lĩnh vực khác, các mô hình cần có sức lan tỏa và nhân rộng, các mô hình điển hình tiêu biểu cần phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời, khi xây dựng các mô hình phải tập trung vào các nội dung cụ thể, tránh dàn trải, chung chung…
 
DUY NGUYỄN