CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

Vì mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)
Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch - vững mạnh, đơn vị phát triển nhanh - bền vững, Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020) và đang chuẩn bị bước vào một nhiệm kỳ mới, với phương châm “Đổi mới Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển”.
 
NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thực hiện rất tốt công tác phối hợp vì mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thực hiện rất tốt công tác phối hợp vì mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
 
Nhiều thành tựu trong hoạt động chuyên môn
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng hoạt động của NHCSXH Việt Nam để xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ, từng năm và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tổ chức thực hiện, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tín dụng, tài chính và các nhiệm vụ khác. Vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã góp phần vào phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
 
Theo báo cáo, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đến ngày 31/12/2019 là 3.513,3 tỷ đồng, tăng 1.245,2 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng nguồn vốn hằng năm đạt 11%; doanh số cho vay trong 5 năm đạt 4.775 tỷ đồng, với 190.743 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tổng dư nợ đến 31/12/2019 đạt 3.371 tỷ đồng, với 95.508 hộ vay, tăng 1.177,1 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,7%; nợ quá hạn chiếm 0,19% trên tổng nợ, tỷ lệ thu lãi phát sinh hằng năm đều đạt trên 99%.
 
Chi nhánh đang thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng ưu đãi, tăng 3 chương trình so với đầu nhiệm kỳ, với trên 95.500 hộ đang vay vốn (chiếm 28,3% số hộ toàn tỉnh), trong đó có trên 80.700 hộ ở khu vực nông thôn (chiếm 52% số hộ toàn ngành ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn), với dư nợ đầu tư xây dựng nông thôn mới là 2.767 tỷ đồng, chiếm 82% tổng dư nợ của chi nhánh, trong đó dư nợ tại huyện nông thôn mới Đơn Dương là 272,2 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn TDCS đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,67% vào cuối năm 2015 xuống còn 1,85% vào cuối năm 2019, giúp 99 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
 
Với 147 điểm giao dịch xã trong toàn tỉnh thực hiện giao dịch theo lịch cố định hàng tháng (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), NHCSXH đã mang dịch vụ công đến cấp xã để phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách công khai và tiện lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản. Phong trào lao động sáng tạo luôn được Chi bộ, chuyên môn và các đoàn thể quan tâm, khuyến khích. Từ hoạt động thực tiễn, trong nhiệm kỳ, Chi nhánh đã có 4 đề tài cấp chi nhánh và 39 sáng kiến cải tiến nghiệp vụ được Hội đồng Khoa học NHCSXH nghiệm thu, đưa vào áp dụng trong hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Trong 5 năm qua, vốn TDCS đã giúp trên 12.300 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động; gần 22.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 100.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng 1.081 căn nhà cho hộ nghèo. Trong đó, dư nợ cho vay vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn 781,3 tỷ đồng/19.083 hộ, chiếm 23,2% tổng dư nợ; dư nợ đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số 1.098 tỷ đồng/30.787 hộ, chiếm 32,6% tổng dư nợ; dư nợ tại huyện Đam Rông 273,1 tỷ đồng/6.824 hộ; dư nợ tại 21 xã nghèo do tỉnh đầu tư giai đoạn 2018-2020 là 475,9 tỷ đồng/12.535 hộ.

 

Chi bộ là hạt nhân trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể

 
Chi bộ cơ sở NHCSXH Lâm Đồng hiện có 23 đảng viên, với trên 60% có trình độ thạc sỹ, còn lại là cử nhân; trên 90% có trình độ lý luận chính trị trung và cao cấp. Công tác xây dựng Đảng được tiến hành thường xuyên, liên tục, củng cố thêm năng lực lãnh đạo của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và qua các đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu gắn với trách nhiệm, có lối sống trong sạch, lành mạnh. 
 
Chi bộ cũng lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi tổ chức; phát huy được vai trò của mình cùng với chuyên môn tham gia quản lý đơn vị. Chi bộ lãnh đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện người lao động tham gia đối thoại tại NHCSXH Lâm Đồng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát động các phong trào thi đua và các hoạt động an sinh xã hội, nữ công... Với vai trò chính trị là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn thanh niên luôn được khuyến khích đi đầu trong phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ; ứng dụng hiệu quả CNTT vào hoạt động ngân hàng; giữ vững vai trò nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...
 
Chi bộ cũng động viên và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội - từ thiện cũng được cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động toàn Chi nhánh hưởng ứng nhiệt tình với khoản đóng góp vào Quỹ “An sinh xã hội” và các quỹ hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện đạt số tiền 2.532 triệu đồng; tham gia các chương trình “Về nguồn”, xây lớp học cho trường mẫu giáo, tặng quà tết... Song song với vai trò lãnh đạo trong các hoạt động chuyên môn và phong trào đoàn thể, Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Di chúc của Bác Hồ... 
 
Đồng chí Võ Văn Thanh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ của Chi bộ: Chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, xây dựng đoàn thể vững mạnh. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiền phong, gương mẫu, luôn hướng đến mục tiêu “vì người nghèo, vì các đối tượng chính sách”. Việc phát huy dân chủ trong nội bộ được tăng cường, góp phần huy động sức mạnh của cả tập thể, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra...
 
Ghi nhận những cống hiến xứng đáng
 
Từ năm 2015 đến năm 2019, Chi bộ được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2015, “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh” năm 2016, năm 2017; “Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2018; “Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019. Năm 2015, Chi bộ cơ sở NHCSXH được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010 - 2014)”. 
 
Cùng với những thành tích của Chi bộ, tập thể Chi nhánh được công nhận tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục (2015-2019); được tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước năm 2015, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018; năm 2019 được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước; được Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH công nhận nhất về: Hệ thống chuyên đề Tổ chức (năm 2015), Công nghệ thông tin (năm 2018), Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (năm 2019). Chi nhánh được UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện TDCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong phong trào “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện chương trình TDCS đối với HSSV giai đoạn 2007 - 2017... Trong nhiệm kỳ, Chi bộ có 50 lượt đảng viên là viên chức được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở, 5 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng, 2 đồng chí được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 lượt đồng chí được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 20 lượt đồng chí được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 8 đồng chí được tặng giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. 
 
Nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới, với phương châm “Đổi mới - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển”, Chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ IV, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Chi bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động ra sức phấn đấu, tập trung sức lực và trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng...
 
LÊ HOA
,