Phát huy vai trò tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật lúc 05:15, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)
Hiện nay, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn xã hội đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh". 
 
Đối với khu dân cư, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có thể coi là một trong những yếu tố quyết định triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành chức năng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm, nên vai trò của cán bộ tổ dân phố hết sức quan trọng. Hơn ai hết, đội ngũ cán bộ tổ dân phố, bao gồm cấp ủy chi bộ, chính quyền và ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể nắm bắt rất rõ biến động nhân khẩu từng gia đình, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, cần rà soát hàng ngày những hộ có thân nhân từ nước ngoài hoặc các khu vực đã phát sinh dịch bệnh COVID-19 trở về, để kịp thời phối hợp với cảnh sát khu vực báo cáo lên ban chỉ đạo chống dịch của địa phương giải quyết. Hệ thống chính trị mỗi địa bàn khu dân cư có đông đảo đảng viên, thành viên ban công tác mặt trận, đoàn viên, hội viên phải thực sự là nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc khai báo y tế tự nguyện; chấp hành chủ trương cách ly xã hội cũng như khuyến cáo của Bộ Y tế về quy trình phòng tránh dịch bệnh, nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân để bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
 
Một khi lực lượng cán bộ tổ dân phố phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của mình, chắc chắn mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ; mỗi gia đình là một pháo đài; khu dân cư là một thành lũy vững chắc, tạo nên khối đại đoàn kết vô song đánh bại đại dịch COVID-19.
 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
,