10/10 huyện đạt tiêu chí số 19.2 - "An ninh trật tự xã hội được giữ vững"

Cập nhật lúc 01:13, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)
Số liệu từ UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.376/1.376 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 1.376/1.376 khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Các đoàn thể, khu dân cư thời gian qua đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.698 đối tượng hình sự, ma túy...; hiện có 502 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý. 
 
Chính nhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nêu cao truyền thống tương thân tương ái, duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở nên hiện số xã, huyện của tỉnh đạt tiêu chí số 19.2 - “An ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là 111/111 xã, 10/10 huyện. Có 2 huyện là Đơn Dương, Đức Trọng đã về đích nông thôn mới. Thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng đã hoàn thành hồ sơ đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định đưa 6/21 xã, trong đó huyện Đức Trọng có 4 xã, thành phố Bảo Lộc có 2 xã, ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
 
NGUYỄN NGHĨA
 
,