Trung đoàn Bộ binh 994 thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Cập nhật lúc 23:53, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)
Thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhận thức vai trò quan trọng đó, Ðảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 994 đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện nội dung này chặt chẽ, hiệu quả.
 
Các chiến sĩ tại Trung đoàn 994 thẳng thắn chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại dân chủ cơ sở
Các chiến sĩ tại Trung đoàn 994 thẳng thắn chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại dân chủ cơ sở
 
Trung đoàn Bộ binh 994 đóng quân trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Trung đoàn có 1 đảng bộ, 6 chi bộ trực thuộc với 75 đảng viên. Nhiệm vụ của Trung đoàn là phối hợp với các địa phương tổ chức, sắp xếp, huấn luyện dự bị động viên theo kế hoạch, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, dân quân tự vệ và bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục an ninh, quốc phòng cho đối tượng 3 và sinh viên trên địa bàn tỉnh. Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị còn đảm nhận nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh giao.
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Trung đoàn đã xây dựng các quy chế lãnh đạo, trong đó có quy chế dân chủ cơ sở. Phân công đồng chí đảng ủy viên, Chủ nhiệm Chính trị phụ trách thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị. Thượng tá Vũ Ngọc Lương - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 994 cho biết: Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn đã luôn phát huy dân chủ trong Đảng. Mọi vấn đề đều được đưa ra bàn bạc để đi đến thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Đơn vị tổ chức sinh hoạt dân chủ, triển khai nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cán bộ phụ trách. Trong sinh hoạt Đảng hàng tháng, Đảng ủy đã tổ chức đối thoại dân chủ trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc trong tư tưởng và quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đối với chiến sĩ mới, thực hiện Ngày chính trị văn hóa tinh thần 1 lần/tháng. Hàng tuần tổ chức giao ban, chỉ huy đại đội, tiểu đoàn lắng nghe ý kiến và giải quyết các vấn đề nảy sinh, vướng mắc kịp thời. Đồng thời, tiếp nhận các phản hồi của tập thể quân nhân trong đơn vị. 
 
Quy chế dân chủ cơ sở ở Trung đoàn Bộ binh 994 còn được thực hiện đầy đủ trên các mặt hoạt động chính của đơn vị. Cụ thể, dân chủ về quân sự - chuyên môn: Trong công tác huấn luyện được thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra với sự tham gia của 100% quân số. Hàng tuần Chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các đại đội huấn luyện chiến sĩ mới tổ chức hội thao, sau khi diễn tập sẽ đánh giá, nhận xét để có biện pháp rút kinh nghiệm và tìm ra phương pháp huấn luyện đạt kết quả cao. Trung đoàn cũng đã tổ chức cho tập thể quân nhân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến cho các đồng chí chỉ huy, trưởng các ban, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên các tiểu đoàn về quá trình điều hành đơn vị. Đó là cơ sở quan trọng để điều chỉnh việc chỉ huy góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Dân chủ về chính trị: Ngoài việc chú trọng quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết các cấp, Trung đoàn còn tổ chức thực hiện tốt các mô hình như: “3 nhất”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; “Lãnh đạo, chỉ huy, người có uy tín giúp đỡ, dìu dắt cán bộ, đảng viên cấp dưới cùng tiến bộ”, “Chi đoàn 4 tốt - 1 nghiêm”, “Hũ gạo tình quân - dân”... thực sự đi vào nền nếp và hiệu quả. Những chủ trương và giải pháp lớn thuộc phạm vi lãnh đạo, điều hành luôn có sự tham gia góp ý của tập thể quân nhân. Trong công tác cán bộ luôn thực hiện dân chủ, công khai từ chi bộ đến Đảng ủy. Tập thể Hội đồng quân nhân tham gia góp ý, giám sát cán bộ, đảng viên các cấp về tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Mặt khác, Đảng ủy phát huy hiệu quả việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, tạo điều kiện để quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy 100% cán bộ, đảng viên an tâm về tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ cũng được thực hiện nghiêm túc. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định là nguồn động viên khích lệ lớn trong mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ.
 
Dân chủ về kinh tế, đời sống: Các khoản kinh phí từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị đều được công khai, thống nhất thực hiện theo quy chế làm việc của Đảng ủy, chỉ huy, đúng nguyên tắc tài chính. Các khoản cấp phát và thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Sử dụng ngân sách hợp lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đáp ứng kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị. Hội đồng quân nhân cũng đã tham mưu cho Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn những hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, thân nhân và các gia đình khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở là một trong những điều kiện quan trọng để Trung đoàn Bộ binh 994 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tại buổi đối thoại dân chủ cơ sở ở Trung đoàn Bộ Binh 994 diễn ra vào ngày 16/4 vừa qua, sau khi trực tiếp lắng nghe ý kiến từ cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Trần Văn Khương - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đánh giá cao việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung đoàn Bộ binh 994. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Trung đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian qua. Nội dung này cần tiếp tục được triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.
 
HOÀNG MY
,