Cụm thi đua số 1 triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Cập nhật lúc 20:27, Thứ Năm, 13/01/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 13/1, tại UBND huyện Đức Trọng, Cụm thi đua số 1 gồm các huyện, thành phố: Đức Trọng, Di Linh, Đà Lạt và Bảo Lộc đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, bàn phương phướng, nhiệm vụ năm 2022. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2021 phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2021 phát biểu tại hội nghị
 
Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói chung và các địa phương trong Cụm thi đua số 1 nói riêng, nhưng nhờ sự quyết liệt và triển khai đồng bộ của hệ thống chính trị nên kinh tế- xã hội các địa phương có bước phát triển khá, quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời.
 
Trong năm, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua với mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, trọng tâm là các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Phong trào thi đua thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức phong trào thi đua của các ngành, các cấp, các đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan cho đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
 
Cũng trong năm qua, Cụm thi đua số 1 tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của các hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân các địa phương trong Cụm thi đua số 1; chủ động, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thực hiện mạnh mẽ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh năm 2022. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...
 
Hội nghị đã bầu thành phố Đà Lạt làm Cụm trưởng, Di Linh làm Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2022; với những kết quả đạt được trong năm 2021, hội nghị đã bình xét Đức Trọng nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Đà Lạt nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
 
N.MINH
,