Phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Cập nhật lúc 14:59, Thứ Sáu, 13/05/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 13/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký và ban hành các Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Lâm Đồng, áp dụng năm học 2022-2023. 
 
Cán bộ, giáo viên Lâm Đồng tham dự tập huấn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam
Cán bộ, giáo viên Lâm Đồng tham dự tập huấn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam
 
Theo Quyết định số 841, sách giáo khoa lớp 3 gồm 3 môn (Tiếng Việt tập 1 và 2; Toán tập 1 và 2; Đạo đức), mỗi môn 2 bộ do hai nhóm tác giả khác nhau biên soạn, đều của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. 
 
Theo Quyết định số 842, sách giáo khoa lớp 7 gồm 35 bộ sách. Cụ thể, Ngữ văn có 3 bộ: tập 1 và 2 (Chân trời sáng tạo), tập 1 và 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam và tập 1 và 2 (Cánh diều), NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Giáo dục công dân có 3 bộ: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều (NXB Đại học Huế); Lịch sử và Địa lý có 3 bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều (NXB Đại học sư phạm); Công nghệ có 2 bộ: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam); Toán tập 1 và 2 có 2 bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam); Tin học có 3 bộ/3 nhóm tác giả biên soạn: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm); Khoa học tự nhiên có 2 bộ: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có 4 nhóm biên soạn: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo 1, Chân trời sáng tạo 2 (NXB Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh); Mỹ thuật có 2 bộ: Chân trời sáng tạo 1, Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam); Giáo dục thể chất có 3 bộ: Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm), Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam); Âm nhạc có 3 bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh); Tiếng Anh có 5 bộ: THiNK (NXB Đại học Sư phạm), Tiếng Anh Friends Plus (NXB Giáo dục Việt Nam), Tiếng Anh Right on ! (NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh), Tiếng Global Success (NXB Giáo dục Việt Nam) và Tiếng Anh i-Learn Smart World (NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh). 
 
Theo Quyết định số 843, sách giáo khoa lớp 10 gồm 49 sách giáo khoa, do các NXB: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Trong đó, Kết nối tri thức với cuộc sống, gồm có: Toán tập 1 và 2, Chuyên đề học tập Toán; Ngữ văn tập 1 và 2, Chuyên đề học tập Ngữ văn; Vật lý, Chuyên đề học tập Vật lý; Hóa học, Chuyên đề học tập Hóa học; Sinh học, Chuyên đề học tập Sinh học; Lịch sử, Chuyên đề học tập Lịch sử; Giáo dục kinh tế và pháp luật, Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật; Công nghệ: Thiết kế và công nghệ, Công nghệ trồng trọt, Chuyên đề học tập Công nghệ: Thiết kế và công nghệ, Chuyên đề học tập Công nghệ: Trồng trọt; Âm nhạc, Chuyên đề học tập Âm nhạc; Mỹ thuật, Chuyên đề học tập Mĩ thuật; Giáo dục thể chất (cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Tin học, Chuyên đề học tập Tin học; Địa lý, Chuyên đề học tập Địa lý. 
 
Đối với Chân trời sáng tạo, gồm: Toán tập 1 và 2, Chuyên đề học tập Toán; Ngữ văn tập 1 và 2, Chuyên đề học tập Ngữ văn; Vật lý, Chuyên đề học tập Vật lý; Hóa học, Chuyên đề học tập Hóa học; Sinh học, Chuyên đề học tập Sinh học; Lịch sử, Chuyên đề học tập Lịch sử; Giáo dục kinh tế và pháp luật, Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật; Âm nhạc, Chuyên đề học tập âm nhạc; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Địa lý, Chuyên đề học tập Địa lý. 
 
Đối với Cánh diều, gồm: Toán tập 1 và 2, Chuyên đề học tập Toán; Ngữ văn, Chuyên đề học tập Ngữ văn; Vật lý, Chuyên đề học tập Vật lý; Hóa học, Chuyên đề học tập Hóa học; Sinh học, Chuyên đề học tập Sinh học; Lịch sử, Chuyên đề học tập Lịch sử; Giáo dục kinh tế và pháp luật, Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật; Công nghệ; Âm nhạc, Chuyên đề học tập Âm nhạc; Giáo dục thể chất Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Tin học, Chuyên đề học tập Tin học; Địa lý, Chuyên đề học tập Địa lý. Môn Tiếng Anh gồm: Global Success, Friends Global của NXB Giáo dục Việt Nam và Bright, i-Learn Smart World của NXB Đại học Huế. Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh một của NXB Giáo dục Việt Nam và một của NXB Đại học Sư phạm. 
 
MINH ĐẠO tổng hợp 
,