Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT: 3 môn bắt buộc và 4 môn lựa chọn

Cập nhật lúc 15:42, Thứ Bảy, 06/08/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mới gồm 7 môn học, trong đó Ngữ văn, Toán, Lịch sử là môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. 
 
Học sinh THPT Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng làm bài kiểm tra
Học sinh THPT Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng làm bài kiểm tra
 
Đây là quy định vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT và thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10, từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11, từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12.    
 
Chương trình trên được thực hiện trong 3 năm học. Học viên vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp THCS theo hình thức chính quy hoặc Giáo dục thường xuyên. Ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp; các chuyên đề học tập lựa chọn; các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn. Trong đó, trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc; các môn học, hoạt động tự chọn gồm Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số, Nội dung giáo dục địa phương.    
 
Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được tổ chức linh hoạt theo các hình thức: tập trung, vừa làm vừa học để phù hợp đặc điểm, nguyện vọng của người học, điều kiện dạy học của các địa phương; khuyến khích các địa phương tổ chức các hình thức dạy học kết hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    
 
Việc lựa chọn và tổ chức dạy học do các Trung tâm Giáo dục thường xuyên quyết định trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của chương trình. Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.    
 
Cùng với kết quả các môn học bắt buộc, các môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn bắt buộc, hoạt động giáo dục bắt buộc và môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của học viên trong từng năm học và trong cả quá trình học tập.  
  
M.ĐẠO
,