Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 14:22, Thứ Bảy, 06/08/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 6/8, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc ngành Y tế thực hiện công văn của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Nghị quyết số 106/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Kỹ thuật viên đang làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng
Kỹ thuật viên đang làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng
 
Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 106/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể: 
 
Đối tượng áp dụng: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi KBCB hoặc sử dụng các dịch vụ KBCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.
 
Mức giá áp dụng như sau: Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh: Mức giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 106  (11.200 đồng) cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.
 
Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2  bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn: Mức giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 106  (30.800 đồng) cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.
 
Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR: Trường hợp mẫu đơn có mức giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 106 (212.700 đồng) cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.
 
Trường hợp gộp mẫu có mức giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 106 cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại Nghị quyết số 106.
 
 Trường hợp các đơn vị chuyển mẫu bệnh phẩm sang đơn vị khác đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm: thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Nghị quyết số 106 và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 
Trường hợp lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách Nhà nước bảo đảm; được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì các đơn vị phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được hỗ trợ. Không được thu khoản chi phí này của người sử dụng dịch vụ.
 
Chênh lệch chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 mua vào vượt quá mức giá tối đa quy định tại Nghị quyết số 106, các đơn vị được quyết toán vào nguồn thu được để lại trong giá dịch vụ khám chữa bệnh của các đơn vị.
 
Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực. Khi chỉ định và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh phải theo quy định, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế và thực tế của đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
 
Thời gian áp dụng mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Nghị quyết số 106 từ ngày 18/7/2022.
 
AN NHIÊN
,