ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP TRÊN CƠ SỞ:
Đổi mới và thành công
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Ba, 15/09/2015 (GMT+7)
Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở (ĐBCTCS) nhiệm kỳ 2015-2020 là một đại hội đổi mới về nhiều phương diện: Xây dựng văn kiện chính trị; quy hoạch nhân sự; tổ chức đại hội; bầu ban chấp hành (BCH); bầu trực tiếp ban thường vụ (BTV), bí thư, phó bí thư… Do công tác chuẩn bị chu đáo, quá trình tiến hành tổ chức đại hội được sự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của BTV, Thường trực Tỉnh ủy, các tổ công tác của BTV Tỉnh ủy và sự chủ động của cấp ủy, nên nhìn chung đại hội ĐBCTCS đã thành công tốt đẹp.
 
Cuối nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 10 đảng bộ huyện, 2 đảng bộ thành phố, 5 đảng bộ (Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh) và 2 đảng bộ cơ sở (Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân) trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện Kế hoạch đã xây dựng, từ ngày 28/8/2015, 17/17 ĐBCTCS đã tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Nhìn chung, đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của các ĐBCTCS có sự đổi mới nhiều mặt và đã thành công như dự kiến. Ngoài việc tuân thủ đúng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 36/CT-TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 28/CT-TU ngày 8/7/2014, Kế hoạch 110/KH-TU ngày 15/9/2014 của BTV Tỉnh ủy và chỉ đạo của các đồng chí BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn, cơ quan, đơn vị, tổ giúp việc của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy các ĐBCTCS đã chủ động xây dựng văn kiện chính trị trình đại hội theo hướng có nhiều đổi mới. Trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 của các đảng bộ đều được tiến hành theo từng nhiệm vụ cụ thể và có sự đánh giá từng phần, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo văn kiện chính trị cũng đã tranh thủ ý kiến góp ý của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ, của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, nhân sỹ, trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân. Do vậy, văn kiện chính trị trình đại hội đã bám sát tình hình thực tiễn, không còn tình trạng chung chung; mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới theo đó cũng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới và năng lực thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Không chỉ vậy, dự thảo văn kiện chính trị cũng đã được các đại biểu trong đại hội thảo luận, góp ý thẳng thắn, sâu sắc về mặt hình thức, nội dung, nhất là kết quả đạt được, yếu kém, hạn chế, nguyên nhân thành công, hạn chế. Mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-QP-AN - xây dựng Đảng… Việc “kiểm điểm BCH, BTV đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đi vào thực chất hơn, bám sát với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của BCT “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để đánh giá năng lực lãnh, chỉ đạo của BCH, BTV đảng bộ, nên được đại hội đồng tình, thống nhất cao. 
 
Về công tác nhân sự đại hội, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân cho biết: Ngay sau năm thứ nhất của Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy các ĐBCTCS đã tiến hành quy hoạch nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới 2015-2020. Trước thềm đại hội, cấp ủy các ĐBCTCS đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị cấp ủy, BTV cấp ủy thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết chuẩn bị nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy, bí thư, phó bí thư, UBKT để trình đại hội. Mặt khác, thực hiện tốt quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ nơi công tác và nơi cư trú trước đại hội, kịp thời nắm bắt tình hình liên quan đến cán bộ tham gia cấp ủy, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ tham gia cấp ủy…, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; không gượng ép, chủ quan trong cơ cấu nhân sự. Đặc biệt, tất cả nhân sự đại hội ĐBCTCS đều được tổ thẩm định nhân sự của BTV Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình BTV Tỉnh ủy phê duyệt.
 
Với cách làm bài bản, khoa học trên tinh thần đổi mới sâu sắc, có sự đúc rút kinh nghiệm kịp thời của Đại hội điểm huyện Đảng bộ Bảo Lâm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của huyện Đảng bộ Đạ Huoai, đại hội ĐBCTCS của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 597 đồng chí vào BCH khóa mới, 174 ủy viên BTV, trong đó cấp ủy khóa mới 201 đồng chí (tỷ lệ 33,66%), nữ 84 đồng chí (14%), DTTS 42 đồng chí (7%), từ 35 tuổi trở xuống 47 đồng chí (7,87%), từ 36 đến 40 tuổi 81 đồng chí (13,57%), từ 41 đến 45 tuổi 107 đồng chí (17,92%), từ 46 đến 50 tuổi 158 đồng chí (26,47%), trên 50 tuổi 204 đồng chí (34,17%). 100% đồng chí tốt nghiệp THPT, trên đại học 61 đồng chí (10,22%), đại học 597 đồng chí (84,92%), cao cấp, cử nhân chính trị 495 đồng chí (82,91%), trung cấp 83 đồng chí (13,9%)… Nhìn chung, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của các cấp ủy viên trong đại hội ĐBCTCS có tỷ lệ tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Đây là điều kiện để các đảng bộ nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đảng bộ trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, đại hội ĐBCTCS cũng bộc lộ một số mặt hạn chế, đó là: tỷ lệ cấp ủy trẻ chỉ đạt 7,87% (không dưới 10% trong quy định), tỷ lệ phụ nữ chỉ đạt 13,3% (không dưới 15% trong quy định). Tại một số đại hội, nhiều vị trí chủ chốt trong nhân sự không được đại hội tín nhiệm bầu vào BCH. Có tình trạng này do công tác quy hoạch nhân sự; trước, trong đại hội chưa nắm bắt được tình huống “bất ngờ” để có biện pháp chủ động xử lý. Những kinh nghiệm này là bài học quý cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X sắp đến.
 
Hoàng Vương Mỹ
,
.