Giao ban công tác dân vận năm 2016
Cập nhật lúc 16:47, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)
Ngày 2/12, tại TP Bảo Lộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Năm 2016, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh...
 
Theo đó, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
 
Đến nay, toàn tỉnh có 76 mô hình “dân vận khéo”; trong đó, có 68 mô hình tập thể và 8 mô hình cá nhân. Hiện, toàn tỉnh có 1.572 mô hình tổ dân vận tại 1.572 tổ dân phố, thôn, buôn đạt tỉ lệ 100%. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: Hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt việc nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời báo cáo, tham mưu với tỉnh giải quyết tốt các vấn đề ở cơ sở. Trong phân công nhiệm vụ, cần xác định rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường tuyên truyền, huy động nhân dân tích cực thực hiện các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới...
 
KHÁNH PHÚC
,
.