Đà Lạt: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)
Công tác cán bộ là một trong những điều kiện tiên quyết đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của một địa phương, một đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”.
 
Xác định rõ vấn đề đó, ngày 19/10/2011, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TH.U về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thành phố Đà Lạt giai đoạn 2010 - 2015”, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ của địa phương. 
 
Từ nâng cao chất lượng…
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở, công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố Đà Lạt đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Ghi nhận tại Đà Lạt, sau khi triển khai nghị quyết, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nên đã thường xuyên thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS... Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên và đảm bảo theo các quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt, Nghị quyết 05 đưa ra trong giai đoạn này là phải lấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm trọng tâm, chú trọng vào công tác đào tạo cán bộ là chính. Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết, 100% cán bộ chủ chốt của thành phố có trình độ đại học trở lên; 100% có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên. Trình độ đại học trở lên chiếm đến 97% số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; gần 98% trưởng, phó phòng, ban, đơn vị của thành phố và trên 63% bí thư, phó bí thư phường, xã.
 
Công tác điều động, luân chuyển cán bộ cũng được quan tâm thực hiện. Cụ thể, đã có 12 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã được luân chuyển, điều động; trong đó, có 8 đồng chí được tăng cường về các phường, xã. Chỉ định bổ sung 72 cấp ủy viên cơ sở, chuẩn y 16 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, 42 lượt bí thư, phó bí thư các TCCS đảng trực thuộc…
 
Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cũng như luân chuyển cán bộ về cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến phường, xã đã có bước cải thiện quan trọng cả về phẩm chất, năng lực cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của thành phố.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn còn lúng túng, còn chậm. Chất lượng thực hiện một số khâu trong công tác cán bộ chưa cao. Công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ còn mang tính hình thức. Vẫn còn thiếu những cán bộ có chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực cần thiết cho sự phát triển toàn diện của thành phố. Tình trạng làm việc cầm chừng, ỷ lại, chất lượng công việc thấp… vẫn còn tồn tại. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức còn hạn chế…
 
… Ðến tăng cường trọng trách
 
Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, Thành ủy Đà Lạt tiếp tục ban hành Nghị quyết này vào tháng 12/2016 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.
 
Nghị quyết được ban hành lần này bên cạnh nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn còn tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. 
 
Thành ủy đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2020, đối với cấp thành phố: 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ chủ chốt của thành phố, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị của thành phố đảm bảo đúng tiêu chuẩn chức danh; 90% cán bộ, công chức chuyên môn có trình độ đại học, 10% trở lên có trình độ sau đại học; 100% viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; mỗi năm có từ 50% trở lên cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ… Đối với cấp phường, xã: 100% bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường, xã đảm bảo đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 90% trở lên các trưởng đoàn thể có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên; 90% công chức có trình độ chuyên môn đại học… 
 
Để thực hiện được các mục tiêu này, bên cạnh việc đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức…, Thành ủy Đà Lạt xác định trọng tâm ở các nhiệm vụ như: nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; công tác đánh giá cán bộ. Theo đó, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để cấp dưới trực tiếp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Kiên quyết xử lý vi phạm, hay điều chuyển công tác nếu cán bộ mắc phải khuyết điểm hoặc không đạt số phiếu tín nhiệm tương ứng. 
 
Trong công tác đánh giá cán bộ sẽ được thực hiện theo hướng kết hợp chặt chẽ việc mở rộng dân chủ nội bộ và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, người trực tiếp phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ công chức, viên chức. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm. Lấy chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo chính đánh giá cán bộ, tránh tình trạng chung chung, chủ quan, cảm tính…
 
Bên cạnh đó, Thành ủy Đà Lạt cũng có nhiều chính sách để thực hiện công tác điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ, công chức từ thành phố về các phường, xã và ngược lại. Bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, mạnh dạn đề bạt cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực… để kịp thời thay thế cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức... Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền; đồng thời, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
 
NGỌC NGÀ
,
.