Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính Tỉnh ủy
Cập nhật lúc 15:44, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và quý I năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và quý I năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của UBKT Tỉnh ủy và ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với  các Ban của Tỉnh ủy hoàn thành 3 cuộc kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng và 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng, đảm bảo hoàn thành chương trình kiểm tra năm 2016. Trong quý I/2017, trên cơ sở triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2017 theo trương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham  mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành cuộc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 65 của Ban Bí  thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với một số cán bộ chủ chốt và Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng và Lạc Dương. Thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; đồng thời kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong năm 2016, UBKT Tỉnh ủy nhận được 118 đơn, thư tố cáo, kiến nại. Các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời chuyển cho các đơn vị có chức năng xem xét, xử lý… 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBKT Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị, UBKT Tỉnh ủy cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: bám sát chương trình đã đề ra, tấp trung tham mưu để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4; cần làm cho cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ vai trò vị trí của ngành kiểm tra, giám sát; cần chủ động đề xuất, xử lý một cách triệt để, công khai, minh bạch các vụ việc phát hiện; tiếp tục chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xử lý, ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
với Ban Nội chính Tỉnh ủy
Tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng nêu rõ, năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 9 văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã thẩm định, góp ý một số dự thảo văn bản được giao và tham gia quy trình công tác cán bộ đối với 16 đồng chí được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan khối nội chính tỉnh. Trong năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nhận được 162 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 4 đơn, chuyển và hướng dẫn 46 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong quý I năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nhận được 62 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó đề xuất Thường trực Tỉnh ủy hướng xử lý 5 đơn. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò của Ban Nội chính cũng như những kết quả đạt được thời gian qua, đông thời lưu ý những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như: cần tiếp tục nhận thức đầy đủ về vai trò vị trí của Ban Nội chính trong công tác tham mưu ngăn ngừa, xử lý, phòng chống tham nhũng; tập trung chuẩn bị tốt các báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cần tích cực tham mưu để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; tăng cường thực hiện quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác; tiếp tục xây dựng cơ quan đơn vị mẫu mực trong mọi lĩnh vực với bộ máy tinh gọn, hiệu quả, góp phần đáng kể trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian tới…
 
DUY NGUYỄN
,
.