Đạ Huoai phát triển 13 đảng viên mới
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)
Văn phòng Huyện ủy Đạ Huoai cho biết, quý I/2017, cùng với việc chỉ đạo các TCCS đảng phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức đảng cho 77 đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, chuẩn y kết nạp 13 đảng viên mới. Đa số các đảng viên được kết nạp mới có đủ năng lực trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, lối sống, có chí tiến thủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song với công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện thường xuyên, đạt kết quả tốt.
 
Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền 3 đơn khiếu nại, tố cáo và tiến hành giám sát 1 TCCS đảng và 2 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã tiến hành xử lý 3 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, với hình thức khiển trách.
 
Hoàng Đại Huynh
,
.