Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã xác định, phải xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Năm 2016 được xem là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Bởi, đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Ngoài ra, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy còn chú trọng quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính vững mạnh toàn diện.
 
Tuy khối lượng công việc lớn, quan trọng, song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 
 
Tính đến tháng 2/2017, toàn Đảng bộ tỉnh có 691 TCCS đảng (gồm 283 đảng bộ cơ cở, 408 chi bộ cơ sở) với 41.167 đảng viên. Trong năm 2016, có 673/689 TCCS đảng được đánh giá, chiếm 97,6%. Qua đánh giá, phân loại, có 434 TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 64,5%; 206 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 30,6%; 28 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,41%; 5 TCCS đảng yếu kém, chiếm 0,07%.

Với mong muốn sớm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn, trong năm qua, BTV Tỉnh ủy đã chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X; đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Việc ban hành các nghị quyết chuyên đề có nhiều đổi mới, xác định rõ nội dung, phân công cụ thể cho các cơ quan và xác định rõ lộ trình thực hiện, thể hiện sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết; qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt. 

 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là việc học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng. Theo đó, trong năm 2016, toàn tỉnh đã mở được 814 lớp cho hơn 116 ngàn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các chức sắc, tôn giáo… tham gia học tập; trong đó, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt gần 95,4%. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được tăng cường. Định hướng sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các tổ chức đảng được triển khai kịp thời, đa dạng và phong phú về nội dung.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị được tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, đồng bộ trong các khâu, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời có giải pháp xử lý. Và, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 162 đảng viên; trong đó, khiển trách 104 đảng viên, cảnh cáo 38 đảng viên, cách chức 7 đảng viên và khai trừ 13 đảng viên.
 
Với phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả; 4 hóa hệ thống” (4 hóa, bao gồm: hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa về thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức và thực hiện), trong năm 2017, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ (trong đó, phải vững mạnh về tư tưởng chính trị; thống nhất về ý chí và hành động; chặt chẽ về tổ chức; phương thức lãnh đạo phải đúng; phong cách làm việc khoa học; phải trong sạch về đạo đức, lối sống; vì nhân dân phục vụ).
 
Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra vào trung tuần tháng 3 vừa qua, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong năm 2017, cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đảm bảo có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả hơn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ổn định tổ chức, bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…”.
 
HỒNG HẢI
,
.