ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH:
Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)
Ngày 19/12/2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh - UVBCT, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05
Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05
Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển công tác để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi... Bên cạnh đó, khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác, không tổ chức đoàn xe đưa đón, băng rôn, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí... 
 
Quán triệt thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đảng bộ LLVT tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện quy định của Bộ Chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng, của cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện quy định này, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm. 
 
Một trong những biện pháp để thực hiện quy định này đạt hiệu quả cao, đó là xác định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa then chốt, quyết định đến sự chuyển biến, nâng cao toàn diện hiệu quả trên tất cả các mặt công tác ở cơ quan, đơn vị. Trên tinh thần đó, trong tất cả các hội nghị, cuộc họp, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh thường xuyên nhắc nhở đến lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị việc chấp hành quy định. Đồng thời, thẳng thắn phê bình những đơn vị chưa chấp hành, chưa thực hiện nghiêm túc một trong những nội dung quy định nói trên; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong thực hiện quy định. 
 
Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, năm 2016, cơ quan Bộ CHQS tỉnh cũng như các đơn vị trong LLVT tỉnh đều thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị, không tổ chức khánh thành trụ sở, thực hiện nghiêm Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của ngành; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đơn giản, bớt gây lãng phí, tốn kém…
 
Để Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào đời sống thực tiễn, nếp sinh hoạt thường xuyên ở từng cơ quan, đơn vị, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc LLVT tỉnh Lâm Đồng phải luôn quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 55 của Bộ Chính trị, xem việc thực hiện là tiêu chí đánh giá để không ngừng xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
 
Đại tá TRẦN CHIẾN
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
,
.