Công an Lâm Đồng:

Những thành tích đáng tự hào trong Phong trào thi đua ''Vì an ninh Tổ quốc''

Cập nhật lúc 12:02, Thứ Bảy, 20/06/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 5 năm qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai phong trào với nhiều hình thức phong phú mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên cán bộ chiến sĩ (CBCS) hăng hái thi đua, vươn lên lập thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, kinh tế, xã hội ở địa phương.
 
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với Công an huyện Đức Trọng
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với Công an huyện Đức Trọng
 
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng và phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 5 năm qua (2015-2020) CA Lâm Đồng đã triển khai phong trào thi đua bằng nhiều khẩu hiệu hành động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung phát động của Bộ Công an và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương. Điển hình như: Tập trung thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định của Chính phủ; Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phong trào thi đua“Vì an ninh Tổ quốc” luôn gắn với các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Đánh giá phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an Lâm Đồng trong 5 năm qua (2015 – 2020), Ông Đàm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ,Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong những năm qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an Lâm Đồng đã có nhiều cách làm hay, các mô hình, điển hình tiên tiến luôn được các cấp động viên khen thưởng kịp thời và nhân rộng trong toàn lực lượng. 
 
Nhằm phát huy tính tích cực, tác dụng của phong trào thi đua, Công an tỉnh tiếp tục duy trì 04 Cụm thi đua. Theo quy chế hoạt động, hằng năm các Cụm thi đua đều tổ chức ký kết, đăng ký chỉ tiêu thi đua cụ thể, đề ra thang bảng điểm, tổ chức các hoạt động giao lưu. Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị mà các đề ra nội dung thi đua phù hợp như ban hành cẩm nang và khẩu hiệu hành động gồm 64 chữ theo bốn nhóm nội dung: “Đối với công tác xây dựng đơn vị; Đối với công tác tiếp công dân; Đối với khách đến tham quan, công tác; Việc tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức và Nhân dân” nhằm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. 
 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cũng hưởng ứng phong trào thi đua bằng các việc làm hướng về cơ sở, nhận và thực hiện các phần việc thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi giữa các đơn vị. Kết quả phân loại thi đua hằng năm, 100% các đơn vị cơ sở, trực thuộc đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, nhiều tập thể, cá nhân trở thành điển hình tiến tiến được suy tôn để toàn lực lượng cùng học tập, noi theo.
 
Điểm nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 05 năm qua là sự đổi mới trong công tác quản lý CBCS, nâng cao hiệu quả ngày công, đẩy mạnh công tác TĐKT. Bằng việc quản lý tốt ngày công, tổ chức bình xét, phân loại thi đua tuần, tháng đảm bảo  khách quan, chính xác đã góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Để làm được việc này, Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức cho CBCS ghi sổ nhật ký công tác, đánh giá chất lượng công tác hằng ngày, hằng tuần và bình xét thi đua hằng tuần từ cấp đội, lấy kết quả phân loại thi đua tuần, tháng làm căn cứ phân loại thi đua cuối năm. Công tác khen thưởng cũng được đổi mới, không còn tình trạng khen tràn lan, cào bằng mà đã đi vào thực chất, đúng người đúng thành tích, ưu tiên khen cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng cơ sở. Việc triển khai khen thưởng cũng được đổi mới bằng việc trao thưởng, nêu gương trước cờ, trao thưởng tại chỗ, tại cơ sở, từ đó càng tạo động lực để CBCS, các đơn vị hăng say trong công việc. Có thể nói phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an Lâm Đồng triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào đã có sức lan tỏa, tạo động lực để toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm Công an Lâm Đồng đã có 6.265 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 62 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp cao và 70 tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình trong các phong trào thi đua. Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  5 năm (2015 – 2020) Công an Lâm Đồng có 3 năm được Chính phủ, 2 năm được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Những thành tích đó đã góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 5 năm qua rất đáng tự hào, là nền tảng vững chắc để Công an Lâm Đồng triển khai phong trào thi đua 5 năm tiếp theo.
 
TIẾN DŨNG
,