Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Quyết tâm xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đô thị di sản, tăng trưởng xanh

Cập nhật lúc 16:59, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 31/7, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo yêu cầu đề ra. 
 
Biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 202
Biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, các tổ chức cơ sở đảng và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, Tiểu ban nội dung đã tổng hợp để báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến với Đại hội về những ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đại hội tiếp tục tham luận về nhiều nội dung phong phú như: Đảng bộ xã Xuân Thọ tham luận với nội dung “Kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của Nhân dân dân trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới”; Chi bộ Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt tham luận với nội dung “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm”; Chi bộ Chi cục thuế thành phố tham luận với nội dung “Công tác quản lý thuế, phòng chống thất thu thuế và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố; nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
 
Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hôi, đồng chí Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XII phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII xin hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy là tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII vào cuộc sống, để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.
 
Đồng chí Đặng Quang Tú thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII và Đảng bộ thành phố phát biểu bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI vào hoạt động của Ban Chấp hành và sự phát triển toàn diện của thành phố trong các nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mặc dù các đồng chí không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới, nhưng Đại hội cũng như toàn Đảng bộ bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các đồng chí sẽ quan tâm theo dõi và tiếp tục đóng góp trí tuệ của mình vào từng bước đi của Đảng bộ cũng như quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.
 
Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội thông qua, Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, căn cứ báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội hoàn chỉnh chương trình hành động, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.
 
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đại biểu đã  biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; trong đó, tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm và 5  khâu đột phá: Phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, đẩy mạnh phát triển các liên kết theo chuỗi; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội;  nâng cao chất lượng công tác quản lý theo quy hoạch. 
 
Đồng chí Trần Duy Hùng – Bí thư Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu bế mạc Đại hội
Đồng chí Trần Duy Hùng – Bí thư Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu bế mạc Đại hội
 
Đồng chí Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XII phát biểu bế mạc Đại hội: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, kỷ cương với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung theo quy định của cấp trên và chương trình mà Đại hội đã quyết định. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ thành phố vào Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII. Đây là tập hợp những ý kiến thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Lạt tham gia xây dựng Đảng, tham gia xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh nhà. 
 
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, giữ vững khối đoàn kết nhất trí, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện, khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân thành phố sẽ giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đô thị di sản, đô thị tăng trưởng xanh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại; trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.
 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
NGUYỆT THU - KHÁNH PHÚC – VĂN BÁU 
,