Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI

Cập nhật lúc 14:09, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội


(LĐ online) - Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X điều hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X điều hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI


Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đã trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI. Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X chuẩn bị, nêu rõ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Sau khi thông qua số lượng cấp ủy viên khóa mới, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ về Đề án nhân sự và ứng cử, đề cử.

Kết quả thảo luận tổ, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử. Đại hội đã thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 58 đồng chí để bầu 51 đồng chí và được Đại hội biểu quyết thông qua.
 
Để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 7 đồng chí và được 100% đại biểu nhất trí về số lượng cũng như nhân sự Ban kiểm phiếu.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua thể lệ bầu cử. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu.
 
* Một số hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiếp tục nghe một số tham luận.

Đại tá Trần Văn Khương – Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham luận với nội dung “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện đường lối của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần ổn định chính trị - xã hội của tỉnh”
Đại tá Trần Văn Khương – Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham luận với nội dung “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện đường lối của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần ổn định chính trị - xã hội của tỉnh”

 

 

Đồng chí Dương Chí Dũng - Đại diện Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham luận nội dung “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng về nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và đẩy mạnh thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.
Đồng chí Đặng Trí Dũng - Đại diện Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham luận nội dung “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng về nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và đẩy mạnh thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Đại diện Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận nội dung “Vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại”.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Đại diện Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận nội dung “Vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại”.

 

 

Đồng chí Dương Công Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Dương Công Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Ban kiểm phiếu đã thực hiện xong việc kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Theo kết quả kiểm phiếu, có 51 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI theo thứ tự số phiếu từ cao tới thấp.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt điều hành phần lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XI
Đồng chí Đoàn Văn Việt điều hành phần lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XI

 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã bầu ra Ban Chấp hành; để Ban Chấp hành có thêm cơ sở thực hiện việc bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy.
 
Căn cứ quy chế bầu cử trong Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã giới thiệu và được Bộ Chính trị thống nhất tại văn số 13459-CV/VPTW, ngày 07/10/2020 về nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XI là đồng chí Trần Đức Quận, hiện đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Tại Đại hội, không có đại biểu nào giới thiệu thêm vào danh sách lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI. 100% đại biểu nhất trí với danh sách lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Trần Đức Quận. 
 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu


Sau khi Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được báo cáo tại phiên làm việc vào sáng 16/10. Báo Lâm Đồng điện tử tiếp tục tường thuật trực tiếp phiên làm việc này.
 

Thực hiện: Báo Lâm Đồng online

,