Đức Trọng: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật lúc 10:26, Thứ Bảy, 09/01/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 8/1, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn.
 
Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hải – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên cấp tỉnh đã quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đối với quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xác định đến năm 2025 Lâm Đồng phấn đấu là tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về Trung ương, đến năm 2045 tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 – 2025; phân tích 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng giai đoạn 2020 – 2025…
 
Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII xác định phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển Đức Trọng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của tỉnh; tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thị trấn Liên Nghĩa và một số xã kế cận, xây dựng Đức Trọng đạt tiêu chuẩn thị xã. Nghị quyết cũng đã xác định rõ 4 khâu đột và 6 công trình trọng điểm, các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo kế hoạch, sau khi tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, trong thời gian tới, huyện Đức Trọng sẽ tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện.
 
N.MINH
,