Phụ nữ Đạ Tẻh với những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 05:21, Thứ Ba, 29/03/2022 (GMT+7)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đạ Tẻh đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
 
Phụ nữ Đạ Tẻh với mô hình biến rác thải nhựa thành học bổng Lê Thị Pha
Phụ nữ Đạ Tẻh với mô hình biến rác thải nhựa thành học bổng Lê Thị Pha
 
Hội LHPN huyện Đạ Tẻh hiện có 11 cơ sở Hội, với tổng số là 6.842 hội viên. Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu nên Hội LHPN huyện đã tập trung quán triệt sâu rộng trong các cấp Hội, hội viên những nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của các cấp Hội ở địa phương. Hội LHPN huyện cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp, các nhiệm vụ của Hội. Tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” trong các buổi sinh hoạt, các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước.
 
Hàng năm, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện lồng ghép quán triệt các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến khoảng 255 lượt cán bộ là chi hội trưởng, chi hội phó, ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ các xã, thị trấn. Hội Phụ nữ cơ sở vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy cơ sở tổ chức. Nhờ đó đã giúp cho hội viên, phụ nữ trong toàn huyện nâng cao nhận thức về ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyển từ nhận thức sang hành động bằng việc “làm theo” về thực hành tiết kiệm, xây dựng các các mô hình “làm theo” phù hợp với công việc, tình hình thực tế của từng cơ sở Hội. 
 
Bên cạnh đó, cán bộ Hội LHPN huyện thường xuyên sưu tầm lời dạy của Bác Hồ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội đặt tại nơi làm việc của cơ quan và đã được triển khai từ huyện tới xã, thị trấn. Từ đó giúp cho cán bộ Hội nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí đảng viên và công chức cơ quan Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với lĩnh vực, công việc được giao, có liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời, đề ra giải pháp tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo xây dựng và duy trì tốt 32 mô hình “Heo đất tiết kiệm”, 4 mô hình “Hũ gạo tình thương”; các cơ sở Hội duy trì Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế (BHYT) - vì sức khỏe phụ nữ. Xây dựng 18 Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo với số tiền 550 triệu đồng. Duy trì 15 tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp”, cải tạo và duy trì chăm sóc 185 km đường hoa, xây dựng 40 chi hội kiểu mẫu “5 không 3 sạch”, 11 tuyến đường không rác, 14 mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe phụ nữ”; mô hình 3 sạch “Nhà sạch, đường sạch, sản xuất kinh doanh sạch”; mô hình xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học; mô hình biến rác thải nhựa thành học bổng Lê Thị Pha; mô hình chống rác thải nhựa. Hỗ trợ xây dựng 160 nhà tiêu hợp vệ sinh, duy trì 5 mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình. 
 
Song song với việc thực hiện Chỉ thị 05, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động như: phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, cuộc vận động “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” luôn được các cấp Hội, hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Hiện nay, 9/9 Hội LHPN xã, thị trấn đều có mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại nhà”; thành lập và ra mắt mô hình “Phụ nữ sống xanh” gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, tích cực hưởng ứng ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày Chủ nhật tuần đầu tiên hàng tháng và chăm sóc nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa phụ nữ. 
 
Bà Nguyễn Thị Tiếng Thơ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng quê hương Đạ Tẻh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh phong trào phụ nữ thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn điều, vườn tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; sản xuất, chăn nuôi sạch theo hướng tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ phụ nữ làm giàu chính đáng, nuôi dạy con cái ăn học, giữ gìn hạnh phúc gia đình, bảo vệ môi trường...
 
Đ. TÚ - T. KHUYÊN
,