Đạ K'Nàng phấn đấu về đích nông thôn mới

Cập nhật lúc 06:32, Thứ Tư, 29/04/2020 (GMT+7)
Không phải là địa phương được lựa chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Đam Rông, nhưng với cách làm phù hợp, cụ thể, sát với tình hình thực tế ở địa phương, đến nay xã Đạ K’Nàng đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Tuổi trẻ xã Đạ K’Nàng góp công xây dựng tuyến đường GTNT. Ảnh: H.Yên
Tuổi trẻ xã Đạ K’Nàng góp công xây dựng tuyến đường GTNT. Ảnh: H.Yên
 
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đạ K’Nàng, đến cuối năm 2019, xã đạt 18/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt. Để hoàn thành tiêu chí số 18 và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đầu năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các thôn rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật để có lộ trình xây dựng và hoàn thành. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; triển khai công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là một trong những nội dung quan trọng để góp phần hoàn thiện tiêu chí số 18. 
 
Ông Nguyễn Bá Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng, cho biết: “Hiện nay xã đang rà soát, có kế hoạch để hoàn thiện tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đồng thời hoàn tất các thủ tục hồ sơ trình lên cấp trên công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.
 
Ngoài ra, xã Đạ K’Nàng tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Trong đó, ưu tiên mọi nguốn vốn đầu tư của Nhà nước và huy động Nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, cây trồng để xây dựng các công trình như: đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, điện lưới quốc gia, hệ thống y tế, giáo dục phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân; xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với từng dân tộc, từng địa bàn dân cư để đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nhất là phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc ở địa phương, đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu trong lao động, sản xuất, xây dựng các quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, hàng rào, trồng cây xanh, hoa dọc các tuyến đường liên thôn, liên xóm, nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn “3 cứng” theo quy định của Bộ Xây dựng; số hộ dân có đủ 3 công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 95%; 10/10 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 25%... 
 
Bên cạnh đó, xã Đạ K’Nàng tiếp tục duy trì hoạt động của các hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vừa nâng cao doanh thu vừa tạo việc làm cho lao động địa phương; vận động các nông hộ liên kết trong sản xuất, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ký kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phát triển nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng các mô hình kinh tế điểm trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để nhân rộng. Ông Nguyễn Bá Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trong thời gian vừa qua, một số mô hình nhà kính trồng rau, mô hình trồng cây thuốc nam, mô hình chuối Laba... đã đem lại hiệu quả tốt, góp phần cho việc phát triển kinh tế ở địa phương. Đặc biệt giúp người lao động có được việc làm trong thời gian nhàn rỗi, cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 
Với những lộ trình, hướng đi và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Đạ K’Nàng đang phấn đấu hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.
 
VĂN TÂM
,