Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật lúc 06:22, Thứ Năm, 14/05/2020 (GMT+7)
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Ka Đô, huyện Đơn Dương. 
 
Nâng cao tiêu chí môi trường luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Ka Đô quyết tâm thực hiện.
Nâng cao tiêu chí môi trường luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Ka Đô quyết tâm thực hiện.
 
Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã Ka Đô cho biết: Nhằm tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai “Đề án giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 - 2020”, xã đã chú trọng công tác sản xuất, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiêu chí cảnh quan môi trường được chú trọng, đặc biệt là việc thu gom rác thải, xây dựng và nhân rộng các tuyến đường hoa, trồng cây xanh. Từ những kết quả đạt được, xã Ka Đô vinh dự được tỉnh và huyện chọn là một trong những xã xây dựng NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. 
 
Nâng cao các tiêu chí NTM, xã Ka Đô gặp phải một số vấn đề đó là việc xử lý các phế phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT), nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, xã Ka Đô đã có những bước đi mới như tận dụng các phế phẩm đó để sản xuất phân bón vi sinh tại các hộ dân, sau đó sẽ triển khai trên diện rộng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ vai trò, tầm quan trọng khi tham gia BHYT; và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào DTTS là điều đáng được quan tâm. 
 
Để nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là việc hiện nay trên địa bàn xã có các hợp tác xã (HTX) mới thành lập nên thu nhập chưa cao, chính quyền xã Ka Đô đã tích cực giúp đỡ các HTX tiếp cận nguồn vốn, vận động thanh niên năng động thành lập HTX để giải quyết nhu cầu lao động ở địa phương với thu nhập ổn định từ 4,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/tháng. 
 
Đến nay, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Ka Đô tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng các tiêu chí đều được nâng cao. Kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ phát triển; văn hóa, xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.
 
 Mặt khác, Ka Đô được chọn là một trong những xã xây dựng NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) theo hướng thông minh trong giai đoạn 2019 - 2025, bước đầu xã Ka Đô đã có những bước chuyển động để bắt nhịp với tiến độ xây dựng bởi những mục tiêu cụ thể. 
 
Cụ thể, mức tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 16%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân/người/năm đạt 110 triệu đồng. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, BHYT toàn dân đạt từ 98% trở lên; cảnh quan môi trường, khuôn viên nhà cửa, đường làng ngõ xóm “xanh - sạch - đẹp”. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ dân số được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt từ 95% trở lên; 100% số thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM nâng cao, có 9/9 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh. Trên 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đối với 3 sản phẩm chủ lực (rau, hoa và chăn nuôi) ứng dụng CNC theo hướng thông minh. Giá trị sản xuất 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt bình quân từ 250 - 300 triệu đồng/năm. Củng cố và nâng cao chất lượng các tổ hợp tác, HTX hiện có và có ít nhất 3 HTX nông nghiệp ứng dụng CNC hoạt động có hiệu quả gắn với cung cấp dịch vụ đầu vào và liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả; ít nhất 1 mô hình doanh nghiệp/trang trại sản suất nông nghiệp theo hướng thông minh.
 
Theo UBND xã Ka Đô, để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh cần tổng vốn đầu tư khoảng 1.393 tỷ đồng, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chủ yếu như: thủy lợi, nhà ở dân cư, phát triển sản xuất, môi trường. 
 
Trong nông nghiệp, sẽ tiến hành áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong hầu hết các khâu của quy trình sản xuất: giống, vật tư đầu vào, hạ tầng kỹ thuật, thực hành sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng gói, vận chuyển... Còn với chăn nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cơ giới hóa khâu vận chuyển, tự động hóa khâu cung cấp thức ăn, nước uống, ứng dụng rộng rãi công nghệ chăn nuôi theo quy trình chăn nuôi an toàn, xử lý chất thải kết hợp với sản xuất phân hữu cơ vi sinh... Đặc biệt, tăng cường cơ giới hóa trên đồng ruộng, phát triển các mô hình rau, hoa sản xuất trong nhà lưới, nhà kính, sử dụng các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng các công nghệ thông minh, tự động hóa, điều khiển từ xa thông qua internet...
 
ĐỨC TÚ
,