Lạc Dương: Tập trung các giải pháp thu ngân sách nhà nước

Cập nhật lúc 05:29, Thứ Tư, 21/04/2021 (GMT+7)
Năm 2021, kinh tế huyện Lạc Dương được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) dự báo sẽ rất nặng nề. Song với nhiều giải pháp chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả, huyện Lạc Dương quyết tâm đảm bảo được kế hoạch và chỉ tiêu thu NSNN được giao. 
 
Lạc Dương chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách
Lạc Dương chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách
 
Trong năm 2021, huyện Lạc Dương được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tổng thu ngân sách là 118,360 tỷ đồng. Trong đó, phần huyện Lạc Dương thu là 66 tỷ đồng, bao gồm: thuế phí 29 tỷ đồng; nhà đất thu 32,5 tỷ đồng; tài chính thu 4,5 tỷ đồng. Đứng trước số thu lớn trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, huyện Lạc Dương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung rà soát, theo dõi những biến động của hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó có biện pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.
 
Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết: Để tăng cường các giải pháp thu ngân sách, ngay từ những tháng đầu năm huyện Lạc Dương đã tập trung triển khai những mục tiêu và giải pháp cụ thể. Trước hết, tập trung hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 đã được giao; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế. Cùng đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NNSN năm 2021; Nghị quyết của Huyện ủy Lạc Dương về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021...
 
Trên cơ sở dự báo những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động thu NSNN năm 2021, UBND huyện Lạc Dương đã nhanh chóng triển khai những giải pháp để các chỉ tiêu hoàn thành tiến độ đề ra. Một trong những biện pháp tối ưu được huyện triển khai trong thu NSNN là tận dụng nguồn thu từ đất; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... Đồng thời, tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tự tạo ra những cơ hội phát triển, nguồn tăng thu mới, bền vững hơn. 
 
Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp đó, tính đến ngày 8/4/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Lạc Dương đã trên 55 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán. Trong đó, phần huyện thu đạt hơn 32 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, bao gồm: thuế phí thu hơn 17,6 tỷ đồng, đạt 60,8% dự toán; nhà đất thu hơn 14 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán; thu khác ngân sách 809 triệu đồng, đạt 18% dự toán. 
 
Hiện, các đơn vị, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tiếp tục xây dựng kế hoạch thu chi tiết theo từng đơn vị, doanh nghiệp, hằng tháng, quý; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực thu, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hằng tháng, hằng quý; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. 
 
Đồng thời, tiếp tục nắm bắt, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết những khó khăn về lao động, vận chuyển, lưu thông hàng hóa để hoạt động sản xuất được ổn định; tập trung đẩy nhanh công tác lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khu dân cư, để kịp thời tổ chức đấu thầu tăng thu tiền sử dụng đất theo quy định.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả thu NSNN trên địa bàn, thời gian tới, huyện Lạc Dương tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, nộp thuế theo đúng các quy định, trình tự. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc đăng ký, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, các dịch vụ kinh doanh vận tải, thuế tài nguyên và các thuế phí, lệ phí trên địa bàn. 
 
Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Lạc Dương trong những tháng đầu năm đã đạt kết quả tích cực, tạo đà để huyện phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao trong năm 2021. 
 
HOÀNG SA
,