Lâm Hà: 250 triệu đồng quan trắc chất lượng môi trường

Cập nhật lúc 05:43, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)
UBND huyện Lâm Hà đã cấp kinh phí 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 để các đơn vị chức năng thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn huyện nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường, các tác động đối với môi trường địa phương, kịp thời có giải pháp quản lý, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
 
Nhiệm vụ của đơn vị chức năng huyện là lấy mẫu môi trường gồm các mẫu không khí xung quanh, nước dưới đất, nước thải sau xử lý của một số đơn vị sản xuất, nước mặt trên dòng sông Đa Dâng và suối Cam Ly chảy qua địa bàn huyện.
 
Sau khi phân tích, các đơn vị chức năng sẽ đưa ra 2 báo cáo gồm báo cáo đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, nhận diện các nguồn gây tác động và đề xuất giải pháp quản lý, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường và báo cáo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của dòng sông Cam Ly. Cả 2 báo cáo này phải hoàn tất trong tháng 12/2021.
 
VIẾT TRỌNG
,