Giải quyết chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng cho 17.743 người cao tuổi

Cập nhật lúc 05:43, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng cho 17.743 người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) không có lương hưu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 42.808 người cao tuổi,  theo dõi sức khỏe ban đầu cho 29.058 người cao tuổi.
 
Theo thống kê, tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 142 tổ chức hội người cao tuổi cơ sở với 1.367 chi hội; 1.584 tổ - hội; số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh hiện là 87.759/102.804 người. Toàn tỉnh hiện cũng có 140/142 xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc người cao tuổi, đạt tỷ lệ 98,59%. 
 
NGUYÊN THI
,