Đổi mới phương thức hoạt động bảo hiểm theo hướng chuyên nghiệp

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)
Thời gian gần đây, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được nâng lên. Công tác giải quyết chế độ, chính sách, chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người tham gia đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; thủ tục hành chính ngày càng được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức…
 
Người dân tra cứu thông tin BHXH bằng ứng dụng BHXH trên điện thoại
Người dân tra cứu thông tin BHXH bằng ứng dụng BHXH trên điện thoại
 
Phải khẳng định rằng, suốt thời gian qua, hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao để phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành cũng như xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, BHXH đã chú trọng chuyển từ lề lối làm việc hành chính sang phục vụ Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành.
 
Cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước và trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đạt hiệu quả cao. Chủ động phối hợp tham mưu về công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT và cả trong tuyên truyền, vận động Nhân dân…, từ đó đã từng bước phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện an sinh xã hội cho Nhân dân mà BHXH, BHYT là hai chính sách đóng vai trò trụ cột chính. 
 
Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh, huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, các địa phương, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ,... tổ chức mạng lưới hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT tại tất cả các xã, phường, thị trấn và qua hệ thống của Bưu điện trong toàn tỉnh. Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp qua dịch vụ của Bưu điện trong toàn tỉnh; từng bước đẩy mạnh chi trả cho các đối tượng thụ hưởng qua tài khoản cá nhân ATM. Để giải quyết chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chất lượng, kịp thời cho người lao động và Nhân dân tại địa bàn các huyện, BHXH tỉnh đã thực hiện phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố với nhiều lĩnh vực công tác liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT; đồng thời bố trí nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất để các đơn vị đảm bảo điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm và xác định là công việc trọng tâm hàng đầu. Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện giải quyết đều được niêm yết công khai tại trụ sở BHXH từ tỉnh đến huyện và công khai trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, đồng thời được rà soát, thay thế, bổ sung thường xuyên theo quy định mới của ngành để Nhân dân và các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện. Bộ thủ tục hành chính (TTHC) từ 263 thủ tục vào năm 2014 đến năm 2020 giảm còn 27 thủ tục thực hiện tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện, trong đó có 19 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Từ năm 2015 đến nay, BHXH toàn tỉnh đã thực hiện quy trình quản lý trong thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hiện nay đang chuyển đổi, xây dựng, áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015.
 
Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, BHXH tỉnh và BHXH huyện, thành phố tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ của Bưu điện và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.908 cơ quan, doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,8% thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh với số lượng hồ sơ bình quân mỗi tháng chiếm tỷ lệ 43,3%. Cùng với đó, có gần 100% hồ sơ đã giải quyết trả kết quả cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức được thực hiện qua dịch vụ của Bưu điện và có gần 50% hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận qua dịch vụ Bưu điện. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ BHXH, BHYT qua giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính đã đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách TTHC của ngành, giảm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch giữa các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động với cơ quan BHXH.
 
Từ tháng 1/2020, ngoài việc tiếp nhận TTHC tại trụ sở cơ quan, BHXH tỉnh đã tổ chức tiếp nhận các TTHC của ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch thực hiện TTHC về BHXH, BHYT. Trong năm 2019, đã tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ BHXH cho người lao động; đẩy mạnh chi trả qua tài khoản ATM của đối tượng hưởng đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và người lao động khi doanh nghiệp giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH cho người lao động. Hiện nay tất cả mọi người tham gia BHXH, BHYT đều có thể tra cứu, kiểm tra được quá trình đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của mình qua mạng internet. Kết nối liên thông phần mềm quản lý khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã trở lên với dữ liệu cấp thẻ BHYT và hệ thống thông tin giám định BHYT. Từ đó, các cơ sở khám chữa bệnh có thể kiểm tra ngay được thông tin thẻ BHYT, quá trình tham gia BHYT và quá trình khám chữa bệnh của người bệnh trên dữ liệu phần mềm liên thông với cơ quan BHXH. Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được quan tâm đầu tư hàng năm với thiết bị hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 100% công chức, viên chức được trang bị máy vi tính với cấu hình tốt để làm việc; sử dụng chữ kỹ số, văn bản điện tử và hệ thống thư công vụ trong chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết chế độ BHXH, BHYT.
 
NGUYỄN NGHĨA
,