PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc lá
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)
Trong 10 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động (CBCCVC - LÐ), trong đó có xây dựng môi trường không khói thuốc lá nơi làm việc. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Lâm Ðồng có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ðình Hòe - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Ðồng. 
 
PV: Thưa ông! Chúng ta đã có quá trình 10 năm triển khai xây dựng đời sống văn hóa trong CNVC - LĐ, kết quả đến nay như thế nào?
 
Ông Nguyễn Đình Hòe - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
Ông Nguyễn Đình Hòe - Chủ tịch Công đoàn
Viên chức tỉnh
Ông Nguyễn Đình Hòe: Từ năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát động phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường làm việc không khói thuốc lá, đây là một nội dung thi đua được chỉ đạo từ Công đoàn Viên chức Việt Nam. 
 
Năm 2010, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có đánh giá kết quả triển khai chương trình xây dựng đời sống văn hóa trong CBCCVC - LĐ giai đoạn 2006 -2010. Trong đó có 5 nội dung chính bao gồm: công tác xây dựng cơ quan văn hóa; hoạt động văn nghệ, thể thao; xây dựng môi trường làm việc; các thiết chế văn hóa; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Đánh giá chung là đời sống văn hóa trong các đơn vị có công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh trong những năm qua đã được sự quan tâm của Công đoàn, cấp ủy đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức cũng quan tâm thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao. Vì vậy, có thể khẳng định các cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt. 
 
PV: Ông cho biết cụ thể kết quả xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị?
 
Ông Nguyễn Đình Hòe: Trong 10 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên chỉ đạo các CĐCS tham gia với thủ trưởng cơ quan đầu tư cho môi trường xanh, sạch, đẹp; đảm bảo vệ sinh, an toàn trong cơ quan; chú trọng việc trồng hoa, cây xanh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; chỉ đạo xây dựng môi trường không khói thuốc lá nơi làm việc; chống các biểu hiện cờ bạc trong CBCCVC - LĐ. Kết quả, trong những năm qua có gần 100% đơn vị bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp; trong đó nhiều đơn vị có vườn hoa, cây xanh và thực hiện việc cấm hút thuốc lá ở nơi hội họp, làm việc. 
 
PV: Như vậy, chúng ta đã có một quá trình 10 năm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, ông có thể đánh giá một cách nghiêm túc mặt được và chưa được khi thực thi môi trường làm việc không khói thuốc?
 
Việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại nơi làm việc chưa đồng bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền chưa vào cuộc quyết liệt, một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị vẫn còn hút thuốc và việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình chấp hành môi trường làm việc không khói thuốc lá chưa được thường xuyên, sâu sát. 

Ông Nguyễn Đình Hòe: Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 82 CĐCS với trên 3.858 đoàn viên. Kết quả đánh giá hoạt động năm 2016 có 100% CĐCS Vững mạnh. Hiện nay, việc xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có xây dựng môi trường không khói thuốc lá nơi làm việc được đưa vào tiêu chí đánh giá xây dựng Công đoàn vững mạnh, nếu qua kiểm tra hàng năm có đơn vị CĐCS không đảm bảo tiêu chí này thì sẽ bị trừ điểm. 

 
Lúc đầu, triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc cũng có một số khó khăn như: CBCCVC hút thuốc lá còn nhiều, chưa có các hoạt động can thiệp tác động để giảm, bỏ hút thuốc lá ở công sở. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CBCCVC - LĐ, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc lá, số người hút thuốc lá tại nơi làm việc đã giảm rõ rệt, chẳng hạn: nếu trước đây họ hút 1 gói/ngày, đã giảm còn 1 - 2 điếu/ngày; đồng thời, số người bỏ thuốc lá tăng lên đáng kể. 
 
Điều ghi nhận kết quả nổi bật là chấm dứt việc hút thuốc lá trong phòng làm việc, hội trường; lãnh đạo cơ quan nếu có nghiện, thèm thuốc thì cũng không hút công khai tại nơi hội họp công sở như trước đây. 
 
Các cơ quan, đơn vị đều có bảng cấm hút thuốc lá ở khu vực công cộng, trong các phòng, ban, nơi hội họp và có bố trí chỗ hút thuốc riêng; CBCCVC cũng có nhận thức tốt hơn về hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, khi hút thuốc lá cũng cố ý tránh làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là với phụ nữ, đã có ý thức chấp hành tốt các quy định xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường làm việc không khói thuốc lá. 
 
Tuy nhiên, việc có hay không hút thuốc lá tại công sở Công đoàn mới áp dụng đưa vào có tiêu chí đánh giá tập thể CĐCS vững mạnh, đến nay vẫn chưa áp dụng để đánh giá thi đua từng cá nhân CBCCVC. 
 
PV: Để khắc phục những mặt chưa được trong xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại nơi làm việc, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ có giải pháp gì?
 
Ông Nguyễn Đình Hòe: Năm 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục duy trì phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá ở nơi làm việc. Trong đó, động lực để thúc đẩy phong trào mạnh mẽ cần có sự đồng bộ từ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu gương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động là chính, điều này cũng cần có sự đầu tư kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về tác hại thuốc lá trong CBCCVC - LĐ. Mục tiêu chúng tôi mong muốn đạt được là tất cả CBCCVC - LĐ bỏ hút thuốc lá để góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa từ công sở, đến gia đình, xã hội lành mạnh, văn minh.
 
PV: Xin chân thành cảm ơn ông!
 
DIỆU HIỀN (thực hiện)
,
.