Xây dựng xã hội học tập từ cơ sở
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Hai, 27/02/2017 (GMT+7)
Thông qua việc triển khai các mô hình học tập ở cơ sở, Lâm Đồng phấn đấu xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn trở thành một xã hội học tập, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Hàng năm, các trường học luôn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời góp phần xây dựng XHHT. Ảnh: V.Hùng
Hàng năm, các trường học luôn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời góp phần xây dựng XHHT. Ảnh: V.Hùng

Triển khai mô hình học tập ở cơ sở
 
Bằng các hình thức học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, áp dụng kinh nghiệm xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học, năm 2016, Hội Khuyến học (HKH) các cấp trong tỉnh đã triển khai xây dựng các mô hình học tập như: gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT) và đơn vị học tập (ĐVHT). 
 
Trong năm qua, toàn tỉnh có 165.581 gia đình đăng ký danh hiệu GĐHT, đạt 63,2% so với tổng số gia đình trong tỉnh. Số gia đình được công nhận GĐHT 118.731, đạt tỷ lệ 92,9% so với số lượng đăng ký. Trong đó, các địa phương đạt tỷ lệ cao như Bảo Lộc 99,6%, Di Linh 96,1%, Đức Trọng 89,4%, Đà Lạt 87,1%; Đam Rông là huyện đạt tỷ lệ thấp nhất với 45,8%. 
 
Cùng với đó, số lượng các dòng họ của tỉnh đăng ký danh hiệu DHHT là 420/815 dòng họ, tỷ lệ 51,5%; số dòng họ được công nhận 267, đạt 63,6% trên tổng số dòng họ đăng ký. 
 
Theo báo cáo của HKH các huyện, thành phố trong tỉnh, ở Lâm Đồng có 1.532 cộng đồng làng bản, tổ dân phố và 147 cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn. Đã có 1.245 cộng đồng thôn, xóm, tổ đăng ký xây dựng CĐHT, tỷ lệ 81,3%; số được công nhận là 1.032, đạt 82,9%. 
 
Việc triển khai mô hình ĐVHT được thực hiện ở các cơ quan, công sở, đơn vị hành chính. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng, kiểm tra, đánh giá ĐVHT do HKH các địa phương phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện nên trong năm qua, Lâm Đồng chỉ mới triển khai ở các đơn vị trường học theo Công văn liên tịch của Sở GDĐT và HKH tỉnh hướng dẫn thực hiện xây dựng ĐVHT trong các trường học và cơ quan giáo dục. Theo đó, có 723/794 đơn vị đăng ký, tỷ lệ 91,1%; số được công nhận 675, đạt 93,6%. 
 
“Trong năm 2017 sẽ triển khai đại trà mô hình xây dựng XHHT trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, triển khai mô hình xây dựng XHHT ở các cơ quan, đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu GĐHT. Qua đó, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người học tập thường xuyên”, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch HKH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh. 
 
Xây dựng mô hình điểm CÐHT cấp xã
 
Trong năm 2016, toàn tỉnh có 20 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng điểm CĐHT cấp xã; trong đó, có 14 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 15 tiêu chí, 6 xã, thị trấn đạt từ 11 - 14 tiêu chí. Đặc biệt, một số xã vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực trong việc đạt 15 tiêu chí đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã như xã Đạ Rsal (Đam Rông), xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên), xã Đạ Kho (huyện Đạ Tẻh)… 
 
Từ những mô hình điểm này, năm 2017 sẽ triển khai đại trà xây dựng mô hình CĐHT cấp xã trong toàn tỉnh. Mô hình này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi với nhiều trình độ khác nhau được học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời. Qua đó, gắn học với hành nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
 
Mô hình CĐHT cấp xã gắn với các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm thu hút mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng XHHT, thúc đẩy phong trào “Cả xã trở thành một XHHT” và gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bà Đỗ Thị Nga - Chủ tịch HKH huyện Đạ Huoai: “Đa dạng hình thức tuyên truyền về xây dựng XHHT”
 
Công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về xây dựng XHHT, xây dựng CĐHT được các đơn vị xã, thị trấn quan tâm, dưới nhiều hình thức như sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi hội khuyến học, qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đoàn thể, thông qua hệ thống đài truyền thanh… Việc đăng ký xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT được triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ và song hành.
 
Năm 2016, huyện Đạ Huoai chọn 2 xã Hà Lâm và Đạ Oai để xây dựng mô hình điểm CĐHT cấp xã, kết quả cả 2 xã này đều được UBND huyện Đạ Huoai công nhận đạt loại tốt. 
 
Ông Đinh Thế Hạnh - Chủ tịch HKH phường 7, thành phố Đà Lạt: “CĐHT góp phần nâng cao ý thức tự học, tự vươn lên”
 
Là một phường ở xa trung tâm thành phố và có đời sống nông nghiệp là chính, nhưng khi được chọn làm điểm để xây dựng mô hình CĐHT cấp xã, hầu như toàn nhân dân phường 7 đều có ý thức tự học, tự vươn lên. Trong đó, Trung tâm học tập cộng đồng của phường là nơi triển khai có hiệu quả các hoạt động học tập của người dân. Việc xây dựng CĐHT cấp xã đã thúc đẩy mỗi gia đình, tổ dân phố quan tâm tới vấn đề nâng cao tính tự học, học ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lứa tuổi nhằm tạo ra sự tiến bộ, văn minh xã hội, là nguồn hạnh phúc của mỗi người và mọi nhà. 

VIỆT HÙNG
,
.