Bảo Lâm: Nhân dân đóng góp hơn 40 tỷ đồng xây dựng nông thôn
Cập nhật lúc 17:51, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư (trực tiếp và gián tiếp) xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Bảo Lâm khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 40 tỷ đồng, hiến 30 ha đất và tham gia hàng ngàn ngày công lao động xây dựng NTM. Trong tổng số 13 xã, huyện Bảo Lâm hiện đã có 8 xã đạt chuẩn “xã NTM”. Huyện đang tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2018, tất cả 13 xã đều đạt chuẩn NTM.
 
Các xã đã đạt chuẩn NTM vẫn đang tiếp tục huy động sức dân đầu tư xây dựng nông thôn nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Riêng trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Bảo Lâm tiếp tục đầu tư 12,4 tỷ đồng để xây dựng, tu sửa và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 7,4 km. Trong đó, ngân sách trung ương cấp 2,9 tỷ đồng; ngân sách huyện chi 8,9 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 570 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Bảo Lâm còn chi từ ngân sách địa phương gần 1,7 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng 8,2 km đường giao thông tại các xã Lộc Thành, Lộc Ngãi, Lộc Tân, Lộc Phú…    
     XUÂN LONG
 
,
.