Toàn tỉnh có 318 trường học đạt chuẩn quốc gia
Cập nhật lúc 08:06, Thứ Hai, 18/09/2017 (GMT+7)
Tính đến tháng 8/2017, toàn tỉnh có 318/699 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 45,49%. Trong đó, mầm non 86/228 trường, tỷ lệ 37,71%; tiểu học 170/254 trường, tỷ lệ 66,92%; THCS 49/159 trường, tỷ lệ 30,81% và THPT 13/58 trường, tỷ lệ 22,41%. Địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất là Đơn Dương với 66,03%, thấp nhất là Đam Rông 27,02%.
 
Theo Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia phải đạt từ 51% - 53%. Vì vậy, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã chỉ đạo đến các đơn vị phòng giáo dục và các trường trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng các trường nằm trong vùng tiệm cận đạt chuẩn quốc gia bằng việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục; đối với những trường chưa đạt chuẩn phải khắc phục khó khăn và phấn đấu để xây dựng lộ trình đạt chuẩn quốc gia. 
 
VIỆT HÙNG
,
.