Đức Trọng: Toàn bộ giáo viên đều đạt và vượt chuẩn

Cập nhật lúc 05:37, Thứ Tư, 10/06/2020 (GMT+7)
Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo Đức Trọng, trong các trường công lập hiện toàn huyện có 2.102 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; trong đó, có 146 cán bộ quản lý, 1.689 giáo viên và 267 nhân viên. 
 
Về chuyên môn nghiệp vụ, toàn bộ 100% giáo viên của huyện đều đạt chuẩn; trong đó, trên chuẩn đạt 92,5% (tăng 13,5% so với những năm trước đây); tỷ lệ trên chuẩn bậc mầm non đạt 99,7%; bậc tiểu học tỷ lệ trên chuẩn đạt 97,1%; trung học cơ sở tỷ lệ trên chuẩn đạt 85%.
 
Tính từ năm 2016 đến nay, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng đã kết nạp mới 167 đảng viên, nâng số đảng viên ở các trường công lập lên 820 đảng viên; 70/70 trường công lập đều có chi bộ Đảng. 
 
GIA KHÁNH
,