Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết chương trình phối hợp

Cập nhật lúc 06:28, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 18/11, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020-2030. 
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Hoàng Liên và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Văn Sơn cùng thực hiện ký kết chương trình phối hợp tổ chức phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020-2030
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Hoàng Liên và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Văn Sơn cùng thực hiện ký kết chương trình phối hợp tổ chức phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020-2030
 
Theo đó, chương trình phối hợp được ký kết tập trung 8 nội dung cụ thể. Trong đó, có một só nội dung: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình, đề án của các Bộ, ngành địa phương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách huy động tối đa các nguồn lực xã hội nhằm phát triển nhanh, bền vững kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tính năng động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nông dân; tích cực nghiên cứu, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đưa nông nghiệp Lâm Đồng dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ cao; tăng  cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ khác. Gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ, du lịch; sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản. Tiếp tục đổi mới cách tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, tập trung tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn...
 
Chương trình phối hợp được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, xây dựng, củng cố và phát triển vững chắc khối liên minh công nhân- nôn dân - trí thức, thúc đẩy và phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
N.MINH
,