Cát tiên: Thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra

Cập nhật lúc 06:01, Thứ Năm, 06/01/2022 (GMT+7)
Theo UBND huyện Cát Tiên, trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện đã thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong năm 2021, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) của huyện tăng 7,5%; trong đó, các ngành nông, lâm, thủy tăng 5,1%; các ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,25%; các ngành dịch vụ tăng 8,1%. Đặc biệt, trong năm 2021, huyện Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai thực hiện chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao, nhằm giảm diện tích thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha và tăng diện tích thu nhập trên 100 triệu đồng/ha; khuyến khích tổ chức sản xuất, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, gắn với truy xuất nguồn gốc, liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế tập thể... 
 
HOÀNG SA
,