Triển khai Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
Ban Chỉ đạo giữ gìn phong cách người Đà Lạt vừa thông qua kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn. 
 
Theo đó, các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc UBND thành phố Đà Lạt được phân công cụ thể từng nhiệm vụ triển khai Quy tắc này gồm: Hình thành thói quen ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ quản lý và nhân viên các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch (Phòng Văn hóa - Thông tin); xây dựng mô hình điểm trường học mang phong cách người Đà Lạt trong năm học 2021-2022, đưa nội dung Quy tắc vào hoạt động giáo dục của nhà trường (Phòng Giáo dục và Đào tạo); hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” (Phòng Kinh tế); Hiệp hội taxi, các đơn vị vận chuyển tăng cường tuyên truyền khách du lịch ứng xử văn minh, lành mạnh, thân thiện (Phòng Quản lý đô thị)...
 
MẠC KHẢI
,