Mang lý tưởng thanh niên đến Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc

Cập nhật lúc 05:12, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)
Với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”, Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, là cuộc tranh tài của hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Đến với vòng sơ khảo Liên hoan năm nay, tỉnh Lâm Đồng có 3 đại diện báo cáo viên tham gia. Thông qua các video được đầu tư hình ảnh sinh động, mỗi thí sinh đã mang đến một chủ đề đang được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quan tâm.
 
ĐVTN, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia hành trình “Trường tôi là số 1”. Ảnh: V.Quỳnh
ĐVTN, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia hành trình “Trường tôi là số 1”. Ảnh: V.Quỳnh
 
Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Lạt
Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Lạt
“Thực trạng và giải pháp của công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN hiện nay”
 
Là “thủ lĩnh” của ĐVTN thành phố hoa, anh Nguyễn Thanh Tuấn nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với ĐVTN, nhất là trong bối cảnh hiện tại. Anh Tuấn cho rằng: Vấn đề cấp bách đang đặt ra là làm thế nào để xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức tốt, nhất là trong điều kiện mặt trái của nền kinh tế thị trường, xu thế toàn cầu, hội nhập thế giới có ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên. 
 
Phân tích thực trạng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN hiện nay, anh Tuấn đã chỉ ra những mặt tích cực như: Hầu hết thanh niên hiện nay quan tâm đến tình hình chính trị của địa phương, đất nước; có ý thức về trách nhiệm, bổn phận của mình với quê hương, Tổ quốc; nhận thức rõ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và tích cực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó, Bí thư Thành đoàn Đà Lạt cũng chỉ ra một vài hạn chế, cụ thể như: Vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên còn thờ ơ với thời cuộc; không quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, địa phương; Công tác giáo dục của Đoàn chưa đạt hiệu quả cao, thiếu tính hấp dẫn;...
 
Trước tình hình đó, anh Tuấn đã đưa ra một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, xã hội; Đẩy mạnh công tác giáo dục những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức văn hóa cho thanh niên; Đổi mới phương thức hoạt động giáo dục của tổ chức Đoàn - Hội cho phù hợp với nhu cầu của thanh niên hiện nay; Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu nhi; Phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa của thanh niên.
 
Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc, anh Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng, thông qua hình thức quay và đăng tải video trình bày các đề tài lên mạng xã hội, các nội dung sẽ đến được với đông đảo ĐVTN và cán bộ Đoàn hơn. Anh cũng mong muốn thông qua đó, các cấp cán bộ Đoàn sẽ có thêm nhiều hình thức đổi mới để công tác giáo dục đạt hiệu quả hơn.
 
Trần Thị Ngọc Bích Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Cán bộ Ban Tuyên giáo - Đoàn kết Tỉnh Đoàn
Trần Thị Ngọc Bích Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Cán bộ Ban Tuyên giáo - Đoàn kết Tỉnh Đoàn
“Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn”
 
Chia sẻ về lý do chọn đề tài, chị Trần Thị Ngọc Bích khẳng định: Đội ngũ cán bộ Đoàn giữ vị trí quan trọng, quyết định thành bại của phong trào, là hình ảnh cụ thể, trực quan của tổ chức Đoàn trước ĐVTN và xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong cách cán bộ Đoàn, làm giảm sút vai trò của Đảng, giảm sút niềm tin của thanh thiếu niên đối với tổ chức Đoàn.
 
Trong phần báo cáo chuyên đề của mình, chị Trần Thị Ngọc Bích tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng, những kết quả đạt được, song song đó là việc đưa ra các hoạt động, mô hình cụ thể, các gương điển hình tiên tiến minh chứng cho quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, trong thời gian qua, cán bộ, ĐVTN tỉnh Lâm Đồng đã sôi nổi thực hiện việc “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác”; Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trong giai đoạn 2019 - 2022”. Trong toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực, khả quan.
 
Qua quá trình triển khai, bên cạnh những thành tựu, việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả việc triển khai, làm giảm sút chất lượng việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Từ những hạn chế đó, chị Trần Thị Ngọc Bích đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền; Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đoàn, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ đoàn trong việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh;...
 
Tham dự liên hoan lần này sẽ là dịp để bản thân tôi trau dồi và nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng. Tôi cũng mong rằng với những mô hình hoạt động, gương điển hình cụ thể và các nhóm giải pháp được trình bày trong phần báo cáo chuyên đề sẽ có giá trị thiết thực và được ứng dụng sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn” - chị Bích chia sẻ.
 
Trần Đức Trung - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Công an tỉnh
Trần Đức Trung - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Công an tỉnh
“Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet”
 
Mở đầu chuyên đề báo cáo của mình, anh Trần Đức Trung đã làm rõ các khái niệm như “quan điểm sai trái”, “quan điểm thù địch”, “quan điểm sai trái, thù địch”. Anh cũng chỉ rõ đặc điểm của quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, gồm chủ thể, nội dung, hình thức tuyên truyền, các phương thức, thủ đoạn tuyên truyền phổ biến trên Internet, đối tượng tác động và ảnh hưởng của nó. Trong video dự thi của mình, anh Trần Đức Trung cũng nêu rõ, thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet tại Việt Nam để tiến hành tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch một cách có hệ thống, trên biên độ rộng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, từ đó gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
 
Trước tình hình thực tế đó, Bí thư Đoàn Công an tỉnh đã đưa ra trách nhiệm của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet. Cụ thể, các tổ chức cơ sở đoàn có trách nhiệm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết hợp đấu tranh phản bác, quan điểm sai trái, thù địch gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Thông báo địa chỉ các trang Fanpage, Youtube phản bác của các bộ, ban, ngành, đoàn thể đến ĐVTN trong đơn vị, địa phương để ĐVTN biết, đăng ký theo dõi và chia sẻ các trang này đến bạn bè trên mạng xã hội, nhằm thu hút đông đảo độc giả tham gia; Chủ động đề xuất thành lập trang Fanpage để đăng tải bài viết phản bác, truyền tải kịp thời các thông tin chính thống đến ĐVTN,...
 
Bên cạnh đó, ĐVTN có trách nhiệm chủ động học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị; có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin; chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin; chủ động thiết lập bảo mật những tài khoản trên mạng theo nhiều bước để hạn chế bị tấn công hoặc bị lợi dụng chuyển tải những thông tin sai trái; tích cực tham gia viết bài phản bác gửi về thường trực ban chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn để đăng tải trên mạng; thường xuyên like, theo dõi các trang mạng phản bác, chia sẻ và lan tỏa những thông tin tốt, chính thống. 
 
Với nội dung đề tài thiết thực, gần gũi với ĐVTN - lực lượng đông đảo tham gia mạng xã hội và Internet, anh Trần Đức Trung chia sẻ rằng: “Tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc là một vinh dự, cũng đồng thời là áp lực của bản thân tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất có thể, đồng thời mong muốn truyền tải các nội dung trong video đến với đông đảo các bạn ĐVTN”.
 
Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại TP Hồ Chí Minh với 90 thí sinh lọt vào vòng Bán kết. Tại vòng Bán kết, các thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi: Trả lời trắc nghiệm 50 câu hỏi kiến thức; trình bày nội dung các chuyên đề đã chọn trước hội đồng. 12 thí sinh xuất sắc sẽ tham gia vòng Chung kết với các phần thi: Báo cáo thực tế chuyên đề; thanh vận khéo; thử tài tranh biện... Nội dung các chuyên đề dự thi xoay quanh những giải pháp hay, cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.
 
Báo cáo viên đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được trao bằng khen của Trung ương Đoàn kèm phần thưởng cụ thể: 1 giải nhất 15 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 6 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.
 
VIỆT QUỲNH
,