5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6b/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLÐ CỦA TỔNG LÐLÐ VIỆT NAM
Nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ nữ CNVCLĐ
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Tư, 29/07/2015 (GMT+7)

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 ở Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng Mai Lương Anh có nhận xét: “Nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của Tổng LĐLĐ đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ; đồng thời, qua đó, nhằm phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của phụ nữ với mục đích nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ”.

Nghị quyết 6b/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 29/1/2011 có nội dung chính là công tác vận động nữ công nhân - viên chức - lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước; còn Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam là chỉ thị có nội dung tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

Vận động nữ CNVCLĐ

Đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng có 38.774 nữ CNVCLĐ - chiếm 56,2% lao động trong tổng CNVCLĐ toàn tỉnh, tăng 4.098 chị so với năm 2010. Trong đó, một số ngành nghề có lao động nữ chiếm khá cao như: Nữ CNVCLĐ ngành dệt may chiếm đến 61,8% trong tổng lao động toàn ngành, nữ CNVCLĐ ngành y tế chiếm 67,3%, nữ ngành giáo dục chiếm 61,8%... Hiện, 38.774 nữ CNVCLĐ này đang sinh hoạt tại 937 ban nữ công quần chúng của 1.529 công đoàn cơ sở.

Thực tế cho thấy, trong triển khai Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước những năm qua, tổ chức CĐ các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ và hoạt động của ban nữ công CĐ các cấp, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Vấn đề nổi lên trong vài năm gần đây là các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã chú trọng hơn công tác tạo nguồn cán bộ nữ thông qua quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng. Đến lúc này, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy trong khối chính quyền tại cấp xã trong tỉnh đạt 17,3%, tương đương 32 nữ trong tổng số 1.856 người; với cấp huyện, tỷ lệ này là 12,9% (64/496 người) và với cấp tỉnh cũng đã đạt tỷ lệ 9% (5/55 người). Còn ở khối các cơ quan, ban ngành, đoàn thể..., tỷ lệ này đạt cao hơn - từ 14% đến 32%. Điều đáng nói nữa là, sự nghiệp đổi mới của địa phương nói riêng và đất nước nói chung vừa tạo ra môi trường thuận lợi nhưng đồng thời cũng có không ít thách thức đối với đội ngũ nữ CNVCLĐ trong việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, bậc thợ... để đáp ứng những yêu cầu được đặt ra từ thực tế. Theo số liệu báo cáo của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2010 đến 2015, cả tỉnh đã tổ chức được 128 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động CĐ cho 12.449 lượt cán bộ CĐCS, trong đó có trên 50% cán bộ CĐ là nữ CNVCLĐ tham gia. Cùng đó, từ đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong đoàn viên và công nhân lao động Lâm Đồng, những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã mở 4 lớp về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực gia đình và tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước cho hơn 500 lượt nữ CNVCLĐ trong tỉnh.

Có thể kể thêm: Với nguồn quỹ “Công nhân lao động nghèo” hơn 6,6 tỷ đồng, trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã giải quyết cho 3.307 lượt hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình; trong đó, tỷ lệ hộ gia đình nữ CNVCLĐ được vay chiếm đáng kể.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cũng trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được các cấp CĐ trong tỉnh triển khai thực hiện, và các phong trào này luôn được duy trì và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu trong nữ CNVCLĐ.

Hằng năm, ngay từ đầu năm, trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao, trong đó có chỉ tiêu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp CĐ trong tỉnh đã hướng dẫn và tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện danh hiệu thi đua “Hai giỏi”. Thực tế những năm qua cho thấy, dù ở bất cứ cương vị công tác nào và với bất cứ môi trường công việc nào, đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Để phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với đặc thù của ngành và địa phương mình, các cấp CĐ đã cụ thể hóa tên gọi cùng với việc cụ thể hóa một số nội dung của phong trào này để từ đó phát động trong toàn ngành, toàn địa phương mình nhằm động viên đội ngũ nữ CNVCLĐ tham gia thực hiện như các phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đối với ngành giáo dục, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” đối với ngành ngân hàng... Có thể nói, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một phong trào thi đua mang tính đặc thù về giới được triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình hoạt động nữ công của các cấp CĐ trong tỉnh và trong cả nước. Theo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã góp phần đáng kể trong việc bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ về những giá trị đạo đức truyền thống, về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, về nuôi dạy con ngoan; nâng cao trình độ lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật (đặc biệt là những kiến thức pháp luật liên quan đến các chế độ, chính sách về lao động nữ)... cho các chị.

Qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong 5 năm qua, trong đội ngũ nữ CNVCLĐ tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc: 117.826 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 15.840 lượt chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 808 lượt chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 9 chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; 147 tập thể và 13 chị được tặng cờ thi đua của các cấp, bộ, ngành, địa phương; 571 tập thể và 1.822 chị được tặng bằng khen của các cấp, bộ, ngành, địa phương... Bà Mai Lương Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, nói: “Trong những năm qua, phong trào thực sự là điểm tựa, là niềm tin để nữ CNVCLĐ trong tỉnh phấn đấu vươn lên và cống hiến nhiều hơn cho công cuộc đổi mới của địa phương và đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh””.

THI HOÀNG

,
.