Đảng bộ Đơn Dương kết nạp 71 đảng viên mới
Cập nhật lúc 17:39, Thứ Hai, 19/09/2016 (GMT+7)
Đến ngày 17/9, các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Đơn Dương đã kết nạp mới 71 đảng viên mới, trong đó có 37 đảng viên nữ, 11 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng các tổ chức cơ sở đảng khối xã, thị trấn kết nạp mới 52 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.169 đồng chí.
 
Hầu hết các đảng viên mới kết nạp đều có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đi đôi với công tác phát triển đảng viên mới, từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Đơn Dương còn tổ chức 4 lớp bồi dưỡng chính trị cho các quần chúng ưu tú của Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp năm 2016.            
 
NGỌC THANH
,
.