Bảo Lâm hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên 2016
Cập nhật lúc 16:54, Thứ Sáu, 21/10/2016 (GMT+7)
Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Lâm, từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 101 đảng viên mới, đạt 101% kế hoạch; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 2.824. Nhờ chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nên trong nhiều năm liên tục, Đảng bộ huyện đã hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới trước thời hạn. 
 
Trong số những đảng viên mới kết nạp nói trên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm hơn 50%; đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 20%; đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 55%... Trong việc giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, các tổ chức cơ sở đảng chú trọng những cán bộ trẻ đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp trong năm nay đã tốt nghiệp đại học chiếm 34%; cao đẳng chiếm 19%; trung học chuyên nghiệp chiếm 20%. 
 
X.LONG 
,
.