ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH:
Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 66 quần chúng ưu tú
Cập nhật lúc 17:49, Thứ Năm, 20/10/2016 (GMT+7)
Chiều ngày 20/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2016.
 
Tham gia lớp nhận thức về Đảng lần này có 66 học viên là những quần chúng ưu tú được các đảng bộ, chi bộ trong khối lựa chọn, giới thiệu. Sau một thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua việc học tập, quán triệt các chuyên đề, các học viên đã nhận thức một cách sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, về đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là tiếp tục phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên. 
 
Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 30 học viên đạt loại giỏi và 36 học viên đạt loại khá.
 
D.Nguyễn
,
.