Gần 400 đảng viên tham gia học tập Nghị quyết TW 4, khóa XII
Cập nhật lúc 15:32, Chủ Nhật, 26/02/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 26/2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 400 đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trong Khối Doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.
 
Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung, chuyên đề như: Nghị quyết số 05 - NQ/TW, ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp hội thương mại tự do thế hệ mới; chuyên đề “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 09 - KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...
 
DUY DANH
,
.