Bảo Lâm chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)
Trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, huyện Bảo Lâm đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị so với năm 2015. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng đặt ra một số vấn đề cần sớm giải quyết. 
 
Sản phẩm Alumin ở Tân Rai, huyện Bảo Lâm. Ảnh: Đ.Thanh
Sản phẩm Alumin ở Tân Rai, huyện Bảo Lâm. Ảnh: Đ.Thanh
Những kết quả tích cực
 
Đảng bộ huyện Bảo Lâm hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) gồm 18 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở với tổng số 2.830 đảng viên sinh hoạt tại 259 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, 100% (136/136) thôn, tổ dân phố có chi bộ. 
 
Với những đổi mới trên, năm 2016, Bảo Lâm phát triển được 152 đảng viên (vượt 52% KH năm). Toàn Đảng bộ có 27 TCCSĐ đạt “Trong sạch vững mạnh”, chiếm 64,29%; 9 TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chiếm 21,43%, có 4 TCCSĐ “Hoàn thành nhiệm vụ”, chiếm 9,25% và 2 TCCSĐ “Yếu kém”, chiếm 4,76%. Trong năm có 2.614 đảng viên được đánh giá, phân loại và có 14,03% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 89,86% hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 9,79% hoàn thành nhiệm vụ và chỉ có 0,34% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã tập trung đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, coi trọng việc tham mưu cụ thể hóa, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Theo lĩnh vực và địa bàn được phân công, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, triển khai các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở các đơn vị, địa bàn… Huyện tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH đề ra trong năm 2016 đều đạt và vượt so với năm 2015. Giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 7,2%, kim ngạch xuất khẩu đạt 215 triệu USD, tổng thu ngân sách nhà nước 137,7 tỷ đồng (đạt 107% dự toán giao). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến phát triển khá, giá trị sản xuất tăng 7,5% so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả quan trọng với 8/13 xã đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,19% (giảm 1,38% so với năm 2015), riêng hộ nghèo đồng bào DTTS giảm còn 10,96% (giảm 3,51% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).

 
Về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua, toàn Đảng bộ huyện chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt thực hiện chủ trương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo, kiện toàn nhân sự cấp ủy, ổn định tổ chức, bộ máy các xã, thị trấn, các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Tổng kết việc nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2011-2015, ban hành kế hoạch thực hiện công tác này giai đoạn 2016 - 2020; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chú trọng kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực có vấn đề nổi cộm; chỉ đạo chấn chỉnh những khuyết điểm, sai phạm, đảm bảo nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Tăng cường rà soát, thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Đối với công tác dân vận, huyện quan tâm xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức đối thoại với dân. MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội củng cố tổ chức, bộ máy; phát triển đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Qua đó, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP, xây dựng hệ thống chính trị. 
 
Vấn đề đặt ra
 
Tuy đạt những kết quả như trên song công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Bảo Lâm vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là: Việc chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nơi, có lúc chưa đạt hiệu quả cao. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở còn chậm. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa nghiêm. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chưa theo kịp yêu cầu… 
 
Thời gian tới, vấn đề đặt ra với Đảng bộ huyện Bảo Lâm là cần ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và đề án sát với thực tiễn địa phương, xác định đúng vấn đề trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả cao, nhất là trên lĩnh vực phát triển KT-XH. Đầu tháng 2/2017, khi đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại huyện Bảo Lâm, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo sâu sát với từng địa phương. Về chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Lộc Bắc tuy đạt 12/19 tiêu chí nhưng thu nhập bình quân mới 13 triệu đồng/người/năm là rất thấp so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh. Cấp ủy và chính quyền huyện, xã cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất, giảm nghèo; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất... Cán bộ, đảng viên chủ động đi đầu trong triển khai thực hiện nhằm phổ biến, nhân rộng mô hình cho người dân học tập, áp dụng làm theo. 
 
Hay đối với xã Lộc Nam, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Chính quyền huyện, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào DTTS về việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, thu nhập cho người dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 
 
Thiết nghĩ tuy là ý kiến, yêu cầu rất cụ thể cho từng xã nhưng nội dung của Bí thư Tỉnh ủy đặt ra có ý nghĩa sâu sắc, phổ quát nên được Đảng bộ Bảo Lâm nghiên cứu, vận dụng triển khai trên địa bàn toàn huyện.
 
ĐAN THANH
,
.