Đạ Ròn: Thiếu nguồn kết nạp đảng viên
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)
Thực tế cho thấy, nguồn phát triển đảng viên ở các vùng nông thôn chủ yếu dựa vào lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ. Tuy nhiên, lực lượng này đang ngày càng ít đi khiến công tác phát triển đảng viên mới của nhiều chi bộ, đảng bộ gặp khó khăn, bế tắc. Và Đảng bộ xã Đạ Ròn (Đơn Dương) là một ví dụ điển hình. 
 
Đảng bộ xã Đạ Ròn có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ cơ sở, nhưng năm 2016, chỉ kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 30% kế hoạch và gửi 15 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Còn trong khoảng thời gian những năm 2014, 2015 chỉ kết nạp được 5, 6 đảng viên, đạt 50% đến 60% chỉ tiêu của Huyện ủy Đơn Dương giao. 
 
Phần lớn thanh niên ở các thôn đi làm ăn xa, số ở nhà thì còn mải làm kinh tế, việc tham gia sinh hoạt các đoàn thể ít hấp dẫn với họ, do đó rất khó để chọn nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Mặt khác, khi lựa chọn quần chúng ưu tú có trình độ và năng lực là một điều hết sức khó khăn ở các thôn ở xã Đạ Ròn, đặc biệt là các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như: Suối Thông A1, Suối Thông A2.
 
Ông Nguyễn Chữ - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Ròn cho biết: “Một thực tế đáng bàn ở địa phương là trong vài năm trở lại đây, việc phát triển đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Mặc dù những năm qua, Đảng ủy và các chi bộ thôn luôn tạo điều kiện cho các thanh niên ưu tú có môi trường rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, nhưng trên thực tế, chỉ những người có hướng công tác ở xã, thôn mới có động cơ phấn đấu, còn lại nông dân, công nhân hầu như không chủ động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên”.
 
Toàn xã Đạ Ròn có 8 thôn, 1.965 hộ dân, 9.018 nhân khẩu thì phần lớn số thanh niên trong độ tuổi lao động chủ yếu đi làm ăn xa, đi học hoặc ra ngoài công tác, ảnh hưởng đến việc tạo nguồn phát triển Đảng. 
 
Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát đảng viên, Đảng ủy xã Đạ Ròn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã và các bí thư, phó bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch, rà soát lại toàn bộ nguồn phát triển đảng viên, phát hiện những quần chúng ưu tú có thành tích, phẩm chất đạo đức, ý chí, nguyện vọng phấn đấu, từ đó, xem xét giới thiệu cho tổ chức Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện tập hợp, giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú là nguồn phát triển đảng viên mới. 
 
Ngoài ra, Đảng ủy xã Đạ Ròn thường xuyên phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách hướng dẫn các chi bộ nắm vững quy định, trình tự, các bước thủ tục trong công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng nghị quyết, đề ra mục tiêu cụ thể trong công tác phát triển Đảng, các chi bộ quan tâm phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, động viên để quần chúng ưu tú có động lực phấn đấu vào Ðảng. Năm 2017, Đảng bộ xã Đạ Ròn phấn đấu kết nạp 8 đảng viên mới, tăng 5 đảng viên so với năm 2016.  Hy vọng với những nổ lực của mình, Đạ Ròn sẽ sớm thoát ra khỏi cảnh thiếu nguồn kết nạp đảng viên mới trong thời gian sớm nhất. 
 
ĐỨC TÚ
,
.