Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)
Nhân 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị 788-CT/QUTW, ngày 26/12/2013 về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 
 
Tại Lâm Đồng, sau 3 năm thực hiện, Cuộc vận động đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 
 
Đại tá Trần Chiến - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến
Đại tá Trần Chiến - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến
Phát huy vai trò nêu gương
 
Đại tá Trần Chiến - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chỉ thị 788-CT/QUTW chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh... cho cán bộ, đảng viên, hạ sỹ quan - binh sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng”.
 
Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã lựa chọn được 21 gương điển hình để tuyên dương, khen thưởng; trong đó, có 18 cá nhân được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen; 3 cá nhân còn lại được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen.

Để Chỉ thị 788 thực sự phát huy hiệu quả và trở thành nền nếp thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, thời gian qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đồng thời, tích cực triển khai trong các cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 nội dung của Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) của BCH Trung ương Đảng; thực hiện tốt các nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới và Quy định 646 của Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”.

 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trên cơ sở kế hoạch đã xác định, hằng năm và trước mỗi đợt thi đua, cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp LLVT tỉnh đã định hướng tiêu chí lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực; tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác nơi khó khăn, phức tạp, xa chỉ huy, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo... Ngoài việc động viên các điển hình tiên tiến tích cực hoạt động trong phong trào thi đua chung, các cán bộ chủ trì, chủ chốt luôn gương mẫu thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động; đồng thời, quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tham gia hội thi, hội thao; rèn luyện, thử thách trong các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp... Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời; qua đó, phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.
 
Tạo sức lan tỏa sâu rộng
 
Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh đoàn kết, có lối sống giản dị, cởi mở, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch... Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh luôn nhận thức sâu sắc đối tượng, đối tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Qua thực hiện Cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, khiêm tốn, cầu thị, cùng tiến bộ; thường xuyên phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm trong cơ quan, đơn vị mình. Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy mạnh mẽ; ý thức trách nhiệm trong các nhiệm vụ, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm là phải có hiệu quả của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. 
 
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức quần chúng đã được cấp ủy, chi bộ quan tâm đúng mức; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị đạt kết quả tốt. Và, qua đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm cho thấy, số lượng tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt cao; kết quả đó đã trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
 
Có thể nói, hiệu quả của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ tạo ra sự chuyển biến chất lượng về các mặt tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nếp sống chính quy, triển khai các mặt quân sự, quốc phòng địa phương mà còn thể hiện rõ nét trong kết quả thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật qua các phong trào như “Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị Quân y 5 tốt” hay Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...
 
Đại úy Đỗ Đức Quyền - Trợ lý chính sách, Phòng Chính trị: Cán bộ chính sách có tâm trong sáng, tầm nhìn sâu rộng
 
Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, bản thân tôi luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; từ đó tham mưu cấp trên giải quyết đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng sau các cuộc chiến tranh theo quy định. Với chức năng tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời mọi chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho mọi đối tượng chính sách, thời gian qua, tôi cùng với tập thể Ban Chính sách trực tiếp tiếp nhận, thẩm định, lập danh sách, công văn đề nghị Phòng Chính trị và Bộ CHQS tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 7 cho 6.439 hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần, với số tiền hơn 24 tỷ đồng và 10 hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; 270 hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quy định 49 của Thủ tướng Chính phủ; 40 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thương binh. Và, để giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng, tránh sai sót, tôi luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; đồng thời, tâm niệm người cán bộ chính sách phải có tâm trong sáng, tầm nhìn sâu rộng, từ đó chủ động tham mưu cấp trên giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng. 
 
 
Thượng tá Tống Xuân Thu - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đơn Dương: Trung tâm đoàn kết, giải quyết tốt các mối quan hệ 
 
Trong quá trình học tập, công tác, dù ở cương vị nào và trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, bản thân tôi luôn giữ vững lập trường, quan điểm của người cán bộ, đảng viên, người chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tôi luôn là trung tâm đoàn kết, giải quyết tốt mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy, mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, đồng chí đồng đội và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương. Chính vì vậy, thời gian qua, tôi không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và gương mẫu trong mọi hoạt động để làm gương cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị noi theo. Và, từ một phần đóng góp của tôi, trong 2 năm qua (2015-2016), Ban CHQS huyện Đơn Dương đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, UBND huyện công nhận “Cơ quan văn hóa”. Đối với Đảng bộ Quân sự huyện, 2 năm liền được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.   
 
 
Đại úy Đinh Nho Hùng - Giáo viên Trường Quân sự tỉnh: Xứng đáng với danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quân
 
Ngay từ đầu, bản thân đã nghiêm túc quán triệt, lĩnh hội sâu sắc các nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; từ đó tự giác trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quân. Trong quá trình công tác, tôi luôn chủ động nghiên cứu, soạn thảo, thục luyện giáo án, bài giảng; thông qua các buổi giảng thử và thực hành giảng được Ban Giám hiệu, tập thể Khoa giáo viên đánh giá có khả năng truyền đạt, phương pháp, tác phong sư phạm tốt. Và, những lớp học do tôi được phân công quản lý, các học viên luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của nhà trường, cho nên kết quả học tập khá, rèn luyện tốt. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tôi thường tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo ra các sáng kiến, giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Cụ thể, trong năm 2016, tôi là đồng tác giả làm sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và đoạt giải nhì cấp tỉnh, giải ba cấp quân khu.
 
H.HẢI (lược ghi)
 
HỒNG HẢI
,
.