Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức góp ý 4 dự thảo luật
Cập nhật lúc 17:03, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)
Trong các ngày 11 và 13/4, Đoàn ĐBQH khóa 14, đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo góp ý vào 4 dự thảo các bộ luật: Luật Thủy lợi, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Đường sắt (sửa đổi).
 
Ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội thảo, với sự tham dự đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Các đại biểu đã đóng góp hàng chục lượt ý kiến trực tiếp tại hội thảo (và góp ý bằng văn bản) đối với dự thảo từng bộ luật.
 
Đối với Dự thảo “Luật Thủy lợi”, đa số đại biểu tán thành theo dự thảo và cho đây là bộ luật sát với đời sống của nhân dân nước ta. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa lại từng điểm, khoản; kiểm tra câu từ, bố cục… thật chặt chẽ; đồng thời, bổ sung thêm các khoản mới vào Luật như “Tập thể, cá nhân xây dựng, khai thác công trình thủy lợi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép (Điều 9 - các hành vi bị cấm); việc “xây dựng, khai thác các công trình thủy lợi phải quan tâm đến tính mạng, và tài sản của nhân dân vùng hạ du” khi có sự cố vỡ đập thủy lợi, hoặc xả lũ…
 
Đối với “Luật Chuyển giao công nghệ”, có ý kiến đề nghị đổi tên Luật thành “Luật Chuyển giao và phát triển thị trường công nghệ” cho sát với yêu cầu hiện nay; đồng thời, bổ sung thêm các điểm, khoản mới vào Luật như “Công nghệ nông nghiệp cao”, “cấm chuyển giao công nghệ liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia”; khuyến khích chuyển giao “công nghệ sản xuất, bảo quản lương thực, thực phẩm sạch” - đây là vấn đề xã hội đang rất quan tâm, bức xúc…
 
Riêng “Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” có nhiều vấn đề được đại biểu tranh luận sôi nổi; vì luật này liên quan đến nhiều lĩnh vực, khía cạnh, đối tượng và khá phức tạp. Trong đó, việc bồi thường của Nhà nước đối với những hành vi do cán bộ, công chức thực thi công vụ gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức; thiệt hại về vật chất và tổn hại về tinh thần; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, cơ quan tố tụng..., mức bồi thường, các quy định về bồi thường v.v…
 
Trong 4 dự thảo luật được đưa ra góp ý lần này có 1 luật mới (Luật Thủy lợi), 3 dự thảo luật còn lại là sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề vướng mắc… 
 
Sau khi kết thúc hội thảo, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp để trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội định kỳ khai mạc vào ngày 22/5/2017 sắp tới.
 
THANH DƯƠNG HỒNG
,
.