Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cập nhật lúc 17:27, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 18/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh... 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh đến các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh đến các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện, thành trong toàn tỉnh. 
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã thông báo nhanh đến các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.
 
Theo đó, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10/5/2017. Qua 6 ngày làm việc, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ… 
 
Bí Thư Tỉnh uỷ cũng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đề nghị các cấp ủy đảng cần có bước chuẩn bị tốt để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.
 
DUY DANH
,
.