Ðảng bộ xã Gia Hiệp đạt TSVM tiêu biểu
Cập nhật lúc 08:06, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh, Ðảng bộ xã Gia Hiệp là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 30/3/2007, của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Nhờ vậy, Ðảng bộ xã đã vươn lên đạt “Trong sạch vững mạnh” (TSVM) tiêu biểu. 
 
Theo Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp Trần Văn Hiếu: “Từ khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy xã Gia Hiệp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ xã học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 10 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; đồng thời, yêu cầu các chi bộ căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ để cụ thể hóa nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, các chi bộ và đảng viên nhận rõ tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 
 
Theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Gia Hiệp luôn chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt, chế độ hội họp định kỳ mỗi tháng một lần vào đầu tháng. Ý thức chấp hành việc sinh hoạt, hội họp của đảng viên rất nghiêm túc, luôn đảm bảo số lượng trên 95%. Số đảng viên vắng mặt đều có lý do chính đáng. Sau khi họp Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban với bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và các trưởng, phó ban Mặt trận, đoàn thể để triển khai thực hiện. 
 
Nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ đều được chuẩn bị chu đáo. Nội dung tập trung chủ yếu là phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; thông tin tình hình thời sự; đánh giá, kiểm điểm vai trò và các hoạt động của chi bộ trong tháng trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng sau, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Ngoài việc xây dựng các nghị quyết định kỳ hàng năm, 6 tháng, hàng quý và hàng tháng, các chi bộ còn xây dựng nghị quyết chuyên đề để thực hiện có hiệu quả trên một số lĩnh vực trọng tâm, cấp bách; trong đó, chủ yếu là tập trung triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Việc xây dựng nghị quyết, các chi bộ đều thông qua để tập thể đảng viên góp ý, bổ sung ý kiến, tiến hành biểu quyết rồi mới ban hành.   
 
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy xã Gia Hiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các chi bộ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII và Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp Trần Văn Hiếu, năm 2007, Đảng bộ xã Gia Hiệp có 12 chi bộ với 65 đảng viên; trong đó, có 7 chi bộ đạt TSVM, 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% (trong đó, có 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và 20% hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, Đảng bộ xã đã có 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ; trong đó, có 11 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ quân sự, với 133 đảng viên. Theo đánh giá của Đảng ủy xã, trước khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW, Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn có những hạn chế nhất định. 
 
Từ khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW, nội dung sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ được Đảng ủy xã đánh giá là có chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt; nội dung thiết thực, phong phú và duy trì, giữ vững được nề nếp sinh hoạt hơn trước. Nếu so sánh thì tỷ lệ chi bộ duy trì sinh hoạt đúng theo định kỳ hàng tháng tăng từ 90% (năm 2007) lên 98% (năm 2016). 
 
Nhờ triển khai tốt Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, các chi bộ thôn, chi bộ trường học, chi bộ y tế, chi bộ quân sự thuộc Đảng bộ xã Gia Hiệp đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng chi bộ và chất lượng đảng viên; xây dựng các chi bộ, Đảng bộ ngày càng phát triển và TSVM. Theo kết quả đánh giá, phân loại vào cuối năm 2016, xã Gia Hiệp có 11/16 chi bộ đạt TSVM (trong đó, có 3/11 chi bộ TSVM tiêu biểu), 5/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 87,6% (trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 18%); hoàn thành nhiệm vụ chiếm 12,4%; không có đảng viên yếu kém. Đảng bộ xã Gia Hiệp được công nhận đạt TSVM tiêu biểu. Nhờ TSVM, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã lãnh đạo địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và đã được công nhận “Xã NTM” vào cuối năm 2015.
 
XUÂN LONG
,
.